Discussiegroep

Onderwerp: J.D. Ricke

Totaal berichten: 3
4.266 keer gelezen
17 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Al enige tijd zijn wij op zoek naar de "oorlogsgeschiedenis" van mijn opa (Johannes Daniel Ricke). Voor zover het mij bekend is, was hij Vaandrig bij het 4e legerkorps, 7e divisie 18e regiment Infanterie.
Uit brieven, heb ik kunnen achterhalen dat hij in Kampen gestationeerd is geweest.

Graag zou ik meer te weten willen komen over de rol van opa en de rol van het 18e RI.
» Dit bericht is geplaatst op 28 januari 2013 15:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw grootvader wordt niet genoemd in de kaderlijst van het 18e regiment infanterie. Er worden wel 2 vaandrigs genoemd, maar zijn naam staat er niet bij. Ik moet daarbij wel zeggen dat die kaderlijst, zoals trouwens de meeste, hoogstwaarschijnlijk incompleet is.
Wat betreft 18 RI : dit regiment bezette de noordelijkste sector van de Grebbelinie tussen Amersfoort en Spakenburg. Deze sector is door de Duitsers in de meidagen niet aangevallen, zodat het regiment feitelijk buiten de oorlogshandelingen is gebleven. In de avond/nacht van de 13e op de 14e mei is het teruggetrokken op de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Op de 14e mei stond men in het z.g Vak - Weesp.

Als U er prijs op stelt heb ik nog wel regiments-verslag voor U van luitenant-kolonel De Lange, commandant van 18 RI
Laat even weten of dat inderdaad zo is.
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2013 15:47
Totaal berichten: 3
Heel erg bedankt voor deze informatie. Uiteraard ben ik erg geïnteresseerd in het doen en laten van de 18 RI.

Ik hoor graag van u.

Mvg
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2013 16:29
Totaal berichten: 3
Beste heer Groenman,

In de documenten van mijn opa, vind ik ook dat hij bij het 7e Depot Bataljon, 1e compagnie, 3 sectie zou hebben gezeten als vaandrig. Is hier iets bekend van bij u?
» Deze reactie is geplaatst op 29 januari 2013 07:25
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In Haarlem was gevestigd tijdens de mobilisatie het VIIe Infanterie Depot van de 7e Divisie. Daar lagen ook het 7e en het 18e Depot Bataljon, resp. van het 18e en 7e regiment infanterie, behorend tot die 7e Divisie.
Commandant van dat 7e Depot bataljon was majoor C.W Duyne. Helaas worden de resterende kaderleden van dit Depot Bataljon niet vermeld in de mij ter beschikking staande literatuur. Maar gezien wat we al weten is het zeer waarschijnlijk dat uw grootvader op dat VIIe Infanterie werkzaam is geweest. Al zou je hem misschien iets eerder hebben verwacht bij het 18e Depot bataljon, omdat hij tijdens de meidagen kennelijk was ingedeeld bij het 18e regiment infanterie. Maar zoveel zegt dat nu ook weer niet. Waarschijnlijk is er wat geschoven binnen die 7e Divisie.
» Deze reactie is geplaatst op 29 januari 2013 11:23
Totaal berichten: 1
Ik ben op zoek naar alle info en foto's betreft de I-18 RI, als
onderdeel van de 7e divisie, 4e legerkorps, zoals genoemde in de
dispotie- en kaderlijst van 10-5-1940.
Daarin was Res.Maj.Leon Beek betrokken(zie foto).
Wil graag alle nog in leven zijnde veteranen van het I-18 RI
aub contact opnemen(of mensen die hier eea van weten)met info
en hopelijk foto's van Res.Maj. Beek en de RI zelf.
Alvast bedankt voor bericht naar paulbeek_1956@yahoo.com

» Deze reactie is geplaatst op 24 juli 2013 21:32
Totaal berichten: 2.109
Wat Ricke betreft; Kampen zal natuurlijk met de opleiding aan de SROI in Kampen te maken hebben. Op een maand van de eerste oefening na, zou de tot reserve-officier op te leiden recruut zijn gehele eerste oefening op de school in Kampen doorbrengen.
» Deze reactie is geplaatst op 25 juli 2013 11:03
Totaal berichten: 1
Geachte ik ben er net achter gekomen dat mijn opa bij het 18regiment infanterie heeft gezeten in de mei dagen 1940.

Kunnen meer mensen mij wat meer vertellen over dit regiment. Zoals waar ze hebben gezeten, gevechtshandelingen etc etc
» Deze reactie is geplaatst op 14 januari 2019 11:41
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het 18e regiment infanterie was gelegerd in het noordelijk deel van de Grebbelinie, globaal tussen Amersfoort en Spakenburg. In de namiddag/nacht van de 13e op de 14e mei is men in het kader van de algemene terugtocht op de Nieuwe Hollandse Waterlinie verplaatst naar de omgeving van Weesp. Gevechtsberoering met de Duitsers is er niet geweest, omdat de Duitsers in de frontsector van 18 RI geen aanval hebben ondernomen. Afgezien van vliegtuigen heeft men voor de capitulatie op de 14e mei geen Duitser gezien.
» Deze reactie is geplaatst op 14 januari 2019 15:15
Totaal berichten: 1
Geachte heer Groenman,
Al eerder mocht ik uw hulp vragen naar de activiteiten van mijn vader in de Grebbelinie (16e RI).
Nu kom ik in de aantekeningen een onderdeel tegen die ik NIET HELEMAAL kan verklaren.
Dit is: I-SROI-/5
SROI, weet ik; School Reserve Officieren Infanterie. Maar wat is de I, (Bataljon - Compagnie) of anderszins.
En wat er achter staat?
Andere vraag: de kepie van een vaandrig van het 16e RI, heeft ie daar nr. 16 staan en daarboven een ovale goudgele vergrote stip in textiel?
Bij voorbaat dank.
(Tijd geleden heb ik veel profijt gehad van uw kennis. Ben veel over mijn vader te weten gekomen. Nogmaals dank).
» Deze reactie is geplaatst op 5 juli 2019 16:00
Totaal berichten: 143
De stip is in ieder geval de rang aanduiding.
Vaandrigs of Kornetten hebben een stip
Luitenants hebben 1 of 2 sterren. ( 2de of 1ste Luitenant.)

De /5 achter SROI is hoogstwaarschijnlijk het lichtings nummer
» Deze reactie is geplaatst op 9 juli 2019 18:04
Totaal berichten: 1
Mijn opa Henk Henricus Wilhelmus Maria heeft ook bij het 18e regiment infanterie gezeten en hij heeft in brieven vermeld dat hij heeft gevochten aan de IJssellinie in Westervoort en hoe hij het heeft ervaren. Hoe kan het dat ik nu lees sat het 18e regiment infanterie niet in contact is geweest met de Duitsers?
» Deze reactie is geplaatst op 15 april 2022 21:34
Totaal berichten: 2.109
Van het 18e Regiment Infanterie was lange tijd een 18e Grens Bataljon gevormd. Dit is tijdens de tweede helft van de mobilisatie opgeheven en opgegaan in IV-15.RI en 3-I-35.RI. Deze laatste is weer aan de IJssellinie tot inzet gekomen. Het 18e RI zelf behoorde tot de 7e Divisie en was onderdeel van de noordelijke Grebbelinie bezetting, sector Soest tot IJsselmeer.
» Deze reactie is geplaatst op 18 april 2022 13:30
(redactie)
Totaal berichten: 225
De connectie tussen 18 RI en gevechten bij Westervoort is niet gemakkelijk te maken. Mogelijk dat de brieven en zijn achternaam meer aanknopingspunten opleveren. Is het mogelijk die per email te sturen?
» Deze reactie is geplaatst op 19 april 2022 09:05
Totaal berichten: 1
Heeft u iets van sociale media waar ik mijn mail priv├ę kan sturen?
» Deze reactie is geplaatst op 16 juni 2022 19:50
Totaal berichten: 3
Ik ben op zoek naar informatie over Wim Flipsen geboren 14 augustus 1914 in Rotterdam. Kwam tijdens de mobilisatie mogelijk uit Utrecht en heeft bij de 18e Regiment Infanterie gezeten en is later overgegaan naar de Korps Motor dienst.
» Deze reactie is geplaatst op 29 september 2022 11:55
Totaal berichten: 1
Ik ben op zoek naar gegevens over een oom: Jacobus Hendrikus (Henk) van Gelder (geb. 07-01-1920). Volgens het militieregister is hij ingelijfd op 23-10-1939 bij het 18e Regiment Infanterie, 1e ploeg. Ik heb gevonden dat het 18e Regiment in het noorderlijk deel van de Grebbelinie was gestationeerd, maar ik kan niets vinden over de 1e ploeg. Is er iets meer bekend over Henk van Gelder en/of het 18e Regiment Infanterie 1e ploeg?
» Deze reactie is geplaatst op 27 maart 2023 15:21
(redactie)
Totaal berichten: 225
De eerste ploeg heeft betrekking op de eerste lichting, dus 40-I, die lichting kwam vervroegd op in september/oktober 1939. Dat hij bij 18 R.I. werd ingelijfd in oktober 1939 betekent dat hij bij 18 Dep.Bat. opkwam en daar zijn infanterie-opleiding begon. Het 18 Dep.Bat. werd na de mobilisatie verplaatst van Ermelo naar Haarlem en de kans is dus zeer groot dat hij in Haarlem zijn eerste oefening heeft genoten. Doorgaans was dat ruim vijf maanden, dus vanaf maart zal hij dan bij een eenheid van 18 R.I. of een ander regiment terecht zijn gekomen. Gelet op het groot tekort aan mankracht bij de Landmacht blijkt niet erg voorspelbaar waar de militair die de eerste oefening had afgerond bij een bepaald depotbataljon naartoe werd verplaatst. Er zijn in het voorjaar van 1940 met name, ontzettend veel verplaatsingen geweest die niet allemaal even goed zijn geadministreerd. Vaak trachtte men zoveel mogelijk aan te sluiten bij het vredesregiment en haar verwante eenheden, voor 18 R.I. was dat het reserveregiment 42 R.I. maar ook het 18 Grensbataljon, zie ook https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=de-oorsprong-der-regimenten-infanterie
Vaak is terugredeneren een mogelijkheid om te achterhalen waar de militair ongeveer was gelegerd. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van de krijgsgevangenendossiers, zie
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=2231&micode=1001&milang=nl&mizk_alle=Krijgsgevangenendossiers&miview=inv2

of het doorzoek op naam de Krijgsgevangenendossiers ( NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie ), https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&miadt=2231&mizig=431&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mizk_alle=gelder
» Deze reactie is geplaatst op 27 maart 2023 16:16

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554