De oorsprong der Regimenten Infanterie

De oorsprong der Regimenten Infanterie


Ons leger bestond in haar oorspronkelijke basis (begin 20e eeuw) uit 8 regimenten infanterie die (1 t/m 8RI) genummerd waren en twee benoemde regimenten infanterie, de Grenadiers en Jagers. Uit deze regimenten ontstonden weer nieuwe regimenten en oorlogsregimenten, vrijwel allen (dus) mobilisabel.

Er is een zeer ingewikkelde uitleg voor nodig om de verbanden tussen de regimenten exact duidelijk te maken, alhoewel er zeker voor een deel een herkenbaar patroon in zit. Toch voert het te ver dat hier uit te leggen. Duidelijk is wel dat de typische plaats van de regimenten 9RI en 10RI ontstaan is door het "als 9RI en 10RI" rekenen van de benoemde regimenten Jagers en Grenadiers, waardoor het "doortellen" bij 1RI (naar 12RI) niet bij 9RI begon. En als de lezer bijvoorbeeld het "vaderschap" bekijkt, dat 1RI en 7RI (beide stamhouder van elk zeven regimenten) uitstralen, dan is onmiddellijk duidelijk dat een simpele uitleg al honderden woorden vergt. Vrijwel niemand is daarin geïnteresseerd.

De bovenste rij in de onderstaande tabel geeft de oorspronkelijke regimenten infanterie weer, waaruit alle daaronder opgesomde regimenten zijn ontstaan. Tussen haakjes staan de regimentnummers aangegeven van waaruit het voorstaande regiment direct geboren is.

In totaal herkent u de regimenten 1 t/m 46, plus de twee benoemde regimenten Grenadiers en Jagers. De lezer bedenke dat vele regimenten ook nog verwantschap hadden met bijvoorbeeld Grensbataljons, Grenscompagnieën en Depottroepen. Zo had 8RI dus bijvoorbeeld verwantschap met 8GB (Grensbataljon).

Daarnaast hadden we sinds maart 1939 twee regimenten Wielrijders [1.RW en 2.RW], die voordien nog één regiment hadden gevormd. In 1910 ontstonden de voorlopers van deze regimenten uit een viertal nieuw opgerichte compagnieën Wielrijders, dat vanaf 1922 als het Bataljon Wielrijders verder ging, standaard bij de 3e Divisie ingedeeld. Vanaf 1924 werd het Regiment Wielrijders gevormd, bestaande uit vier bataljons en ingedeeld bij de Lichte Brigade, vanaf 1940 Lichte Divisie genaamd. Reservisten van het Regiment Wielrijders kwamen terug bij de Wielrijders of werden verdeeld over andere regimenten. De Wielrijders hadden geen eigen reserve regiment.

1 2 3 4 5 6 7 8 Grenadiers Jagers
12 13 14 15 16 17 10 19 23 24
25 26 27 28 29 30 18 32    
36 (12) 37 (13) 38 (14) 39 (15) 40 (16) 41 (17) 21 (7) 43 (19)    
9 11         31 (7)      
33 (9) 22         34 (10)      
20 (9) 35         42 (18)      
44 (20) 46 (22)         45 (21)      
2073