Discussiegroep

Onderwerp: Een bijzondere gebeurtenis

(redactie)
Totaal berichten: 224
461 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Overige relevante onderwerpen
De originele brief die Neeltje Bakker-Metting uit Bellingwolde vlak voor de inval van 10 mei 1940 schreef aan haar geliefde Tjeerd Bakker, die bij het 8e Regiment Infanterie diende als ziekenverzorger, is terug bij de familie. De brief werd door Theo Vogelpoel gevonden op 13 mei 1940 toen de gevechten waren geluwd. Zijn verhaal stelden we op na overleg met de kinderen van Theo Vogelpoel, zie https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=het-oorlogsverhaal-van-theo-vogelpoel-geboren-op-1-juni-1917-in-hoorn . Hij schreef in 1942 aan zijn majoor: “Kunt U aan de gegevens in de Hollandse brief nog achterhalen of deze Tjeerd nog in leven is, of dat er nog nabestaanden zijn overgebleven. Alsnog kunnen zij deze brief in bezit krijgen. Beter laat dan niet.”

Destijds lukte het niet om de gegevens van Tjeerd te achterhalen en dus bleef de brief tot zijn overlijden bij Theo Vogelpoel. Zijn dochter nam onlangs met ons contact op en zo konden we onderzoeken om welke Tjeerd het misschien zou kunnen gaan, dat lukte. Naar aanleiding van de publicatie van het verhaal van Vogelpoel op onze site nam vervolgens de kleinzoon van Tjeerd contact op en zo is het gekomen dat de originele brief uit 1940 nu 82 jaar na dato terug is bij de familie, precies zoals Theo Vogelpoel het gewild had. Wat ons betreft een bijzondere gebeurtenis waaraan we graag onze medewerking verleenden.
» Dit bericht is geplaatst op 11 januari 2023 20:30

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554