Dagboek van Th.J. Elshof - 8e Compagnie Mortieren van 8


1940.-
======

Vrijdag 10 Mei.
1.30 uur alarm. 4.30 uur naar de stellingen. 5 uur aankomst in de stellingen. Vele vliegtuigen van Duitsche nationaliteit vliegen over ons. Enkele worden in de richting der Betuwe neergeschoten. We werden niet door de vliegtuigen beschoten of gebombardeerd.

Klik hier voor een uitvergroting
Situatieschets van de toestand in de avond van 11 mei 1940 in en achter de hoofdweerstandsstrook in vak 8 R.I. (1955)
Zaterdagnacht 11 Mei.
Wageningen door de Nederlandsche artillerie in brand geschoten. Van des avonds 8 tot 12 uur met 5 manschappen munitie aangevoerd. Het was onmogelijk de veldkeuken te bereiken om eten te halen wegens aanhoudend artillerievuur. Van Vrijdagnacht tot/met Maandagmiddag pl.m. 11 uur diverse vuren afgegeven. Onze stelling werd geregeld met mitrailleurvuur beschoten, terwijl vele artillerie-projectielen op en vlak bij onze stellingen terechtkwamen. Er werd geen enkele militair van onze beide sectie's gewond of gedood.

Maandagmiddag 13 Mei (2e Pinksterdag).
Kapitein van Dijk gesneuveld. Bevel tot terugtrekken. Dit geschiedde met kleine groepjes. Kniest en ik trokken gezamenlijk terug en werden vlak bij de stelling in het eikenhakhout gewond. Kniest aan zijn hoofd en voeten door een artillerie-brisantgranaat en ik een kogel van een granaatkartets dwars door het vleesch van den linker-bovenarm. Geen spieren of been geraakt. Verder teruggetrokken met zijn beiden dwars door het boschje en Ouwehands Dierenpark, daarna door een bosch hetwelk naar de hulpverbandplaats leidde. Kwamen te Achterberg een paar honderd meter van de hulpverbandplaats terecht, waar we door een Duitsche stormtroep gevangen genomen werden. Vandaar met plm. 180 Hollandsche krijgsgevangenen naar Hotel de Wageningsche Berg te Wageningen geloopen, waar we drinken kregen en verbonden werden. Verder per bus naar de Coehoornkazerne te Arnhem. Hier werd brood verstrekt. Na ca. 1 uur ter Onderzoek naar het Elisabethsgasthuis waar het verband werd vernieuwd en een inspuiting tegen wondkoorts gegeven werd. Direct daarna per bus naar Bocholt waar we in een schoollokaal van het gymnasium gedurende 3 dagen werden behandeld. Het eten, verzorging en behandeling was uitstekend.

Donderdag 16 Mei.
Per hospitaaltrein in bedden om 15.30 uur naar Mecklenburg-Schwerin vertrokken, waar we in een ziekenhuis zouden worden opgenomen. Daar dit echter vol was, werden we naar Neubrandenburg gebracht, waar we in het krijgsgevangenkamp aankwamen.

Vrijdag 17 Mei.
Om 18.30 uur aankomst in het kamp te Neubrandenburg. Ondergebracht in kribben in barak 15 oost, gevangennummer 27193.

Zaterdag 18 Mei.
Een kaart naar huis geschreven, welke thuis op Maandag 10 Juni werd ontvangen.

Maandag 20 Mei.
Holland geeft zich over.

Dinsdag 21 Mei.
Vrijgeving der Hollandsche gevangenen. Ze worden niet meer als krijgsgevangenen gerekend.

Donderdag 23 Mei.
Toespraak door kolonel Neumann tot de onderofficieren dat het 4 tot 6 weken zou kunnen duren voor we naar huis konden.

Dinsdag 28 Mei.
België gecapituleerd. Koning Leopold gevangen.

Woensdag 29 Mei.
Luidsprekers in het kamp gereed.

Donderdag 30 Mei.
Toilet- en scheerzeep en zeeppoeder ontvangen. Ondergoed in de fornuispotten in het waschlokaal uitgekookt.

Vrijdag 31 Mei.
Hollanders kunnen vrijwillig gaan werken bij de landbouwers of spoorwegtroepen.

Zondag 2 Juni.
Om 8 uur des morgens Heilige Mis opgedragen door een Duitsche priester vergezeld van 2 Duitsche misdienaartjes. De Heilige Communie door 2 sergeanten, welke daartoe eerst werden gewijd, aan bijna alle aanwezigen uitgereikt, nadat een generale Heilige Absolutie was gegeven.

Maandag 3 Juni.
Bericht ontvangen, dat 50%, n.l. eerst zooveel mogelijk de landbouwers en mijnwerkers naar huis zouden gaan.

Dinsdag 4 Juni.
Het hierboven genoemde per radio bekend gemaakt. Een klein gedeelte krijgsgevangenen met onbekende bestemming vertrokken.

Vrijdag 7 Juni.
Per radio bekend gemaakt, dat op Maandag 10 Juni het eerste transport zou vertrekken onder Hollandsche leiding. Er werd een aansporing gegeven om zich gedurende de reis ordelijk te gedragen en alle door een meerdere gegeven bevelen, nauwkeurig op te volgen.

Zaterdag 8 Juni.
Wandeling van plm. 15 KM. van 8 tot 11.30 uur door de bosschen en langs het meer. Zondag weer een wandeling.

Maandag 10 Juni.
Het eerste transport van 1800 man met de trein van 12.37 uur naar Holland (Oldenzaal) vertrokken.

Dinsdag 11 Juni.
Het tweede transport ingedeeld, waaronder ikzelf o.a. behoorde. Ingedeeld in groepen van 50 man onder leiding van sergeant Seesing uit Hengelo (G).

Woensdag 12 Juni.
Om 9.15 uur aantreden. Brood en jam en worst werd verstrekt. Daarna naar het station gemarcheerd, waar we in de wagons stapten. De trein vertrok ruim half één van Neubrandenburg.

Donderdag 13 Juni.
Tegen den middag aankomst te Westervoort waar we geestdriftig door de bevolking werden ontvangen. Vandaar per bussen en trailers naar Musis Sacrum te Arnhem gebracht, waar de ontvangst ook buitengewoon was. In Musis geregistreerd, daarna geknipt en geschoren, in het sportfondsenbad onder de douche, waar we meteen van schoon ondergoed en sokken voorzien werden en des avonds ingekwartierd.

Vrijdagmiddag 14 Juni.
Om half drie met de bus der GTM vertrokken, waarmede ik om kwart voor 4 te Doetinchem arriveerde. Om 4 uur thuiskomst.
De behandeling die we zoowel van burgers als militairen in Duitschland ontvingen was prima. Het eten dat we in Bocholt kregen was uitstekend, doch in het kamp was de overgang zeer groot. Daar 18 pond afgevallen. Te Westervoort en Arnhem kregen we weer volop te eten en over een paar weken zal de schade wel weer ingehaald zijn.

Th.J. Elshof, geboren 18 augustus 1917
1e of 3e sectie 8e Compagnie Mortieren van 8
stelling gelegen in de stoplijn
zeer waarschijnlijk opgetekend in juni 1940

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 2.70 MB)