Vergroting afbeelding

Stuk 6-veld opgesteld aan de Nude in de voorpostenstrook - 13 mei 1940

Stuk 6-veld behorende tot de 8e Batterij 6 veld geplaatst in de voorpostenstrook. In totaal 4 stukken 6-veld, opgesteld bij het Nieuwe Kanaal (tegenover Slagsteeg), aan de Haarweg, aan de Nude (ter hoogte van kilometerpaal 2.2) en aan de Grebbedijk (50 meter achter snijpunt wegen Wageningsche Afweg-Grebbedijk). De foto toont vermoedelijk het stuk opgesteld aan de Nude (doorgaande straatweg van Wageningen naar Rhenen).

Fragment uit het verslag van reserve-eerste luitenant R.A. Soeters, commandant 8e Batterij 6 veld betreffende het stuk aan de Nude:

Stukscommandant: Korporaal Verweij.
Op den ochtend van de 11e Mei werd op de hoofdweg Grebbe-Wageningen geen vijand waargenomen, behalve enkele vijandelijke bedrijvigheid op de samenkomst Grebbedijk - Hoofdweg Grebbe-Wageningen. Nadat de witte vlag waarover hierboven geschreven is boven op het mitrailleurnest verschenen was begon de vijand van achter het veroverde mitrailleurnest op ons mitrailleurnest gelegen aan de straatweg ter hoogte van kilometerpaal 2.2 en op een lijn met het stuk 6 veld gelegen te vuren. Dit vuur kon niet door het naast ons gelegen mitrailleurnest beantwoord worden, aangezien de schietsleuven hierop niet berekend waren. De infanterie besloot terug te trekken, na het stuk onklaar gemaakt te hebben volgde de bediening der 6 veld. Zij trokken terug tot kilometerpaal 1.2 waar zij zich aan den kant van den weg nestelden om met de karabijn de vijand af te wachten. Twee der manschappen van het stuk 6 veld kregen opdracht, overtollige 6 veldmunitie naar de Grebbe terug te brengen.

Duitse opname met opschrift: Wageningen - Grebbe - Holländische Geschütz an der Strassesperre - 13-V-40.

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» Inspectietocht met Commandant Veldleger op 18 mei 1940

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Gekoppelde afbeeldingen

Afbeeldingen die vanaf hetzelfde standpunt zijn gemaakt (bijv. toen & nu) of die extra inzicht verschaffen in de situatie op de hoofdafbeelding. Klik op de afbeelding voor een vergroting en bijschrift.

Klik hier voor een uitvergroting

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Oorlogsdagen (10 t/m 16 mei) (157 afbeeldingen)