Inspectietocht met Commandant Veldleger op 18 mei 1940

C.

INSPECTIE C.V. op 18 Mei 1940 omgeving slag
bij den GREBBEBERG.

Aanwezig waren: Kolonel SCHIMMEL (A.H. Schimmel, kolonel generale staf, Chef van de Staf), Kapitein FIEVEZ (A.H.J.L. Fievez, kapitein generale staf, Bureau operatiën), en Kapitein DULFER (E.E.T. Dulfer, kapitein grenadiers, Bureau operatiën).

 1. De spoorbrug over de Rijn bij RHENEN is volkomen volgens plan vernield. De middelste boog is in de rivier gestort; peilers en andere 2 bogen zijn nog intact.
  De viaduct over de spoor in kunstweg bij RHENEN is ook grondig vernield; het verkeer wordt omgelegd.
  De stelling is hier zeer sterk, vooral Noord van de viaduct is deze vrijwel onneembaar. Toch is hier de draadhindernis op een plaats voor enkele meters opgeruimd. Zuid van de viaduct liggen planken over de dubbele rij prikkeldraad heen, waarlangs men blijkbaar tot op de spoor is afgedaald.
 2. Commandopost 8 R.I.
  Hier werden verschillende kaarten en notities gevonden (in bijgaande enveloppe) betrekking hebbende op de laatste phasen van het gevecht.
 3. Oostelijk van Ouwehand's dierenpark: stoplijn van M.C.-8 R.I.
  Overal om deze opstellingen zijn zeer vele treffers, de opstelling zelf is echter niet beschadigd. Hier kan bijna onmogelijk vijand doorgebroken zijn, ondanks de tallooze treffers. Alle patronen waren verschoten, enkele treffers door het schietgat. Hier vocht 16 M.C.
  Op de linkervleugel bij pag.-opstelling was men gedwongen een opening in de draadversperring te laten. Hier vocht 19 Comp. Pag.-19 R.I. De munitierekken waren vol, maar het is wel mogelijk, dat juist nieuwe munitie was aangevoerd.
  Deze opstelling maakte den indruk in de rug te zijn aangevallen en gegrepen.
  Boven in den heuvelrand, achter deze opstellingen dus vocht 3-II-8 R.I.
  Een zware mitrailleurkoepel maakte den indruk niet te hebben gevuurd (B18 langs de Heimersteinselaan). Een 50 meter Noordelijk van deze koepel ligt een groote hoeveelheid uitrusting, blijkbaar in groote haast weggegooid. Helmen, gasmaskers, veldjassen, enz. enz. Mogelijk zijn deze menschen links in de flank overvallen en gedwongen hun uitrusting af te gooien. In de voorstelling op de linkervleugel werd een witte vlag aangetroffen. Ook deze opstellingen, mogelijk overrompeld. Hier werden aangetroffen de namen J.J. KLAASSEN en A. BOUWMAN.
 4. De Pag.-opstelling aan den Cuneraweg is uitgeblakerd door handgranaten.
 5. Bij de opstellingen Oostelijk van de Grebbesluis valt in algemeenen zin in het oog, dat bijna overal Noordelijk van de dijk goed is gevuurd, terwijl Zuidelijk van de dijk het tegengestelde is waar te nemen (zie ook rapport 16 Mei).
  De voorste opstelling 1-I-8 R.I. heeft zeer veel gevuurd, hier werd o.a. de naam PETERS aangetroffen (mogelijk J.Th S.J. Peters).
  Tusschen de dijk en de Wageningse b/weg (bedoeld de Wageningse Afweg) en Westelijk hiervan werden in het weiland zeer veel schuttersputten aangetroffen.
  De opstelling 6 veld bij het snijpunt - dijk en Wageningse b/weg (Wageningse Afweg, ter hoogte van Rijnzicht) heeft 3 schoten gelost. De opstellingen hier geven niet den indruk dat er veel gevochten is. (zie ook het verhoor van sergeant-capitulant A.H. Reijmes.)
 6. De drie graven van Duitsche soldaten in Wageningen (zie rapport van 17 Mei) waren heden afgevoerd.
 7. Het mijnenveld Westelijk van Wageningen en Noordelijk van de kunstweg was nog niet door roode vlaggetjes kenbaar gemaakt.
 8. Bij de 8e Batterij 6 veld (opstelling aan den kunstweg van Wageningen) werden witte vlaggen aangetroffen. Er waren voltreffers op het huis achter de opstelling, opstelling zelf echter ongeschonden. Het stuk 6 veld heeft waarschijnlijk 6 schoten gelost, de geweerschutters schoten goed.
  Klik hier voor een uitvergroting
  Stellingen der 4e sectie 1-III-8 R.I. in de voorpostenstrook tussen Grebbeberg en Wageningen (15 mei 1940) » meer
  Klik hier voor een uitvergroting
  Stuk 6-veld opgesteld aan de Nude in de voorpostenstrook (13 mei 1940) » meer

H.K.V., 19 Mei 1940.
De ordonnansofficier,
get. Geertsema.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 9.09 MB)