Verhoor van sergeant-capitulant A.H. Reijmes

Verhoor op Vrijdag 12 Juli 1940
van den sergt.cap. A.H. Reijmes 1-III-8 R.I.
Agnietenstraat 179, Arnhem
------------------------------------------------

Klik hier voor een uitvergroting
Huize Rijnzicht aan de Grebbedijk / Wageningse Afweg (2000)
  Ik behoorde tot de sectie van vaandrig Bijlsma (2e sectie) en was groepscommandant van de rechtergroep aan de Grebbedijk bij Rijnzicht. Zaterdagsmorgens plm. 6.00 uur ontving ik vuur van achteren. Dit kwam volgens de vaandrig Bijlsma waarschijnlijk van de groep van sergt. Kuijk (in de Nude). De tankversperring was open. De vaandrig Bijlsma heeft dat zelf laten dichten. De zware mitrailleur aan den Rijn heeft omstreeks 8.00 uur een voltreffer gekregen. Even later werd de 6-veld buiten werking gesteld. Het is niet gelukt de schade te herstellen.
  Over de Grebbedijk kon ik niet uitzien: ik heb dit doorgegeven aan den kapitein, die mij gelast heeft een lichte mitrailleur in Rijnzicht te plaatsen. Ik heb de lichte mitrailleur van de middelste groep (Gr.C. Roskam) gehaald en die geplaatst naast de 6 veld opstelling. De zw.mitrailleuropstelling kon hij niet meer bereiken. Ik ben toen naar den Luitenant Poortman gegaan, die bij het muurtje bij de linkergroep was, waar ook de zware mitrailleuropstelling stond. Ik wilde een nieuw stuk hebben bij de Rijn, maar dat is niet gekomen. Wel is er een stuk geplaatst bij de Plasserwaard (steenfabriek). Er zou daar een pag. komen ter vervanging van de 6 veld, ook die is niet gekomen.

Klik hier voor een uitvergroting
Steenfabriek 'De Plasserwaard' tussen Rhenen en Wageningen (2000)
  Op een gegeven ogenblik heb ik vuur van links gekregen. Evenwijdig aan de Nude staat een boomgaard, waardoor de hoofdaanval plaats had. Ik ben met kpl. Brouw op de borstwering gaan liggen en heb naar links vuur gebracht. Geen van beide zware mitrailleurs aan den afweg heeft een schot gelost. Ze zijn verrast en onder het geroep "Heraus Schweinhunde" uit de opstellingen gehaald. Toen ik vuurde, kwam alles op mij aan. Om ca. 13.00 - 14.00 uur kwam de vaandrig Bijlsma mij waarschuwen dat ik terug moest trekken. Ik heb alle wapens medegenomen en ben gegaan naar de twee voorgroepen van Luitenant Lindeman. Toen moest ik met den sectiecommandant doortrekken naar de oude opstellingen (bij boer de Hartog). Daar ben ik weer in stelling gekomen en ben vervolgens naar de sectiecommandant gegaan, die in de opstelling van den Luitenant Lindeman gebleven was: de onderofficieren wilden daar weg en dat heeft de vaandrig Bijlsma verhinderd, tot hij gewond is. Hij heeft zich moedig gedragen. De bezettingen daar zijn gesneuveld.

Klik hier voor een uitvergroting
Stellingen van 1-III-8 R.I. ten zuiden van de straatweg Rhenen - Wageningen
  Toen ik langs de stelling van den Luitenant Lindeman kwam heeft hij mij niet aangeroepen. Het kan zijn dat ik het door het vuur van de zware mitrailleur van sergt. Wolf niet gehoord heb. (de vaandrig Tack was weg, maar deeze stukscommandant was er nog.) De groepscommandant en eenige soldaten hebben mij verzekerd dat de Luitenant Lindeman mij niet heeft aangeroepen.
  Toen ik terugkwam van de vaandrig Bijlsma, die gewond was geraakt en die ik niet meer kon vinden, was mijn groep verdwenen. Mijn opvolgend groepscommandant was de sergeant Roskam. De groep is naar de Grebbesluis gegaan. De A.O.I. van de majoor Voigt, een tweede luitenant, wiens naam ik niet ken, is met mij teruggegaan en ik haalde mijn groep bij de Sluis in.
  Daar zijn we onderlangs de Grebbedijk gegaan en ik heb me gemeld bij den kapitein Rangelrooij (plm. 18.00 - 19.00 uur). Daar ben ik in een onafgemaakte stelling gegaan op de linkerveleugel van den s.m.i. Heesterman.
  Toen het artillerievuur heviger werd ben ik bij dezen laatste terechtgekomen. Na telefonisch bericht van den regimentscommandant heb ik me bij dezen gemeld. Die heeft me naar Remmerden doorgezonden.

Voorgelezen, volhard en geteekend,

w.g. A.H. Reijmes.

------------

  Aldus in onze tegenwoordigheid verklaard, goedgekeurd, geteekend te Arnhem, 12 Juli 1940.

De Kolonel
w.g. D.M. Lucardie.

De Reserve-Kapitein
w.g. Mr. J.L. Hamming.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 915.42 KB)