Vergroting afbeelding

Troepen van III./SSDF in Wageningen vergeefs op zoek naar Nederlandse tegenstand - 11 mei 1940

De Hoogstraat in Wageningen gezien in oostelijke richting. Rechts de Molenstraat, links (niet zichtbaar op de foto) de Schoolstraat. SS'ers met bajonet op het geweer en steelhandgranaten in de laarzen en achter koppelriem bewegen zich voort langs de gevels en speuren (vergeefs) naar Nederlandse tegenstand. Het opschrift van de foto spreekt zelfs van het bestrijden van sluipschutters. Een Duitse officier (rechts van het midden, wijzende richting Molenstraat) geeft aanwijzingen.

Dat de 5e Colonne-gekte en angst voor sluipschutters geen Nederlands monopoly was, weten maar weinigen. In België zou Duitse hysterie een aantal maal tot regelrechte excessen leiden. In Nederland bleven dat soort excessen veelal uit, maar hier en daar kostte het desondanks enige burgers het leven. In Wageningen, dat door Nederlandse troepen en burgers verlaten was en waar ook voor de inval geen Nederlandse posities waren voorbereid, waanden de Duitsers overal sluipschutters en waarnemers. Het leidde tot panische taferelen en een ware mythe. In het boek van Otto Weidinger over de SS divisie 'Das Reich', waar het SS Regiment Der Führer in op zou gaan, staat een uitgebreide beschrijving van de moeizame zuivering van Wageningen. Ook lt.kol. b.d. E.H. Brongers heeft in 2005 hier een artikel over geschreven (gepubliceerd op deze website) met de titel 'Een merkwaardig verhaal over de verdediging van Wageningen'.

Duitse opname met opschrift: Wageningen - Bekämpfung von Dachschützen - 11.V.40.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Oorlogsdagen (10 t/m 16 mei) (157 afbeeldingen)