Vergroting afbeelding

Begaanbaar maken van de weg over de brug Hoogstraat/Bergstraat in Wageningen - 11 mei 1940

Deze Duitse foto toont een groep van 12-tal pioniers behorende tot het SS-Regiment Der Führer bezig om met pikhouwelen de weg over de opgeblazen brug weer begaanbaar te maken voor gemotoriseerd vervoer. Deze brug over de stadsgracht lag aan de oostkant van de Hoogstraat in Wageningen, ter hoogte van de aansluiting met de Bergstraat (rugzijde fotograaf) en werd in de ochtend van de 10e mei 1940 door de Nederlandse genie opgeblazen om de oprukkende vijand te stremmen. Van deze specifieke locatie zijn een aantal Duitse opnamen bekend, gemaakt tijdens en kort na de oorlogsdagen. Aan het ontbreken van de nodige beschadigingen in de kozijnen/muur links op de foto (t.o.v. de foto gemaakt kort na de capitulatie) valt af te leiden dat deze opname nog tijdens de oorlogsdagen is gemaakt. Dit wordt ook bevestigd door het opschrift van de foto: Wageningen, 11. Mai 1940. Op het uithangbord aan de gevel van het pand valt te lezen: Manufacturen - G.J. Jansen - Mode artikelen. Rechts in de onderhoek valt een Duits voertuig te herkennen (vermoedelijk een Wanderer W11) waarbij de arm van de bestuurder nog net zichtbaar is.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Gekoppelde afbeeldingen

Afbeeldingen die vanaf hetzelfde standpunt zijn gemaakt (bijv. toen & nu) of die extra inzicht verschaffen in de situatie op de hoofdafbeelding. Klik op de afbeelding voor een vergroting en bijschrift.

Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Oorlogsdagen (10 t/m 16 mei) (157 afbeeldingen)