Vergroting afbeelding

Manschappen van het SS-regiment Der Führer brengen een bezoek aan Ouwehand's Dierenpark - zomer 1940

Nadat de strijd in Frankrijk was gestreden brachten manschappen van het SS-Regiment Der Führer in de zomer van 1940 een bezoek aan de Grebbeberg. De plek waar zij tijdens de meidagen hun vuurdoop hadden ondergaan. Blijkens deze en een andere min of meer gelijktijdig gemaakte foto bij de entree van Ouwehand's Dierenpark werd de troep daar als heuse toeristen verwelkomd door de jonge olifant Berga met begeleider.

Achter de rieten afscheiding op de achtergrond de restanten van het kantoor van Ouwehand dat tijdens de gevechten in mei 1940 zwaar beschadigd raakte. Het spandoek links maakt passanten langs de Heimersteinselaan duidelijk dat het park weer is geopend. Het toegangshek is anno 2019 nog steeds in het park aanwezig, het doet echter niet meer dienst als entree.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Gekoppelde afbeeldingen

Afbeeldingen die vanaf hetzelfde standpunt zijn gemaakt (bijv. toen & nu) of die extra inzicht verschaffen in de situatie op de hoofdafbeelding. Klik op de afbeelding voor een vergroting en bijschrift.

Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Ouwehand's Dierenpark (31 afbeeldingen)