Vergroting afbeelding

Nederlands stuk 6-Veld langs de straatweg ter hoogte van Hotel Grebbeberg - 14-15 mei 1940

Deze Duitse opname is gemaakt langs de straatweg Rhenen-Wageningen, ter hoogte van het voormalige Hotel Grebbeberg. Het toont een stuk Nederlands 6-Veld geschut behorende tot de 11e Batterij 6-Veld dat in de avond van 12 mei 1940, na eerst meer oostwaarts al in aanraking te zijn gekomen met vijandelijke eenheden, met 3 stukken op deze plek in stelling kwam. Eén stuk stond noord van de straatweg, één stuk zuidelijk (op de foto) en één bestreek de Heimersteinselaan, die (onzichtbaar op de foto) indertijd rechts met de straatweg samenkwam.

De commandant van de 11e Batterij 6-Veld, J. van de Griend, schrijft in zijn verslag over het daarna gebeurde: "In deze situatie viel de duisternis in; tusschen 22.00 en 23.00 uur zijn toen bij een overrompelende aanval van den vijand [Groep Wäckerle] de bedieningen deels gedood, deels gewond, deels gevangen genomen en deels voor den vijand uitgedreven; het was onder deze omstandigheden ondoenlijk de stukken te redden of onbruikbaar te maken."

Voorts toont de foto op de voorgrond een oud en nieuw model Nederlandse helm en is er een ladder geplaatst tegen de boom. Naast de boom ligt een deels afgedekte gesneuvelde Nederlandse militair. Het feit dat in dit gebied enkele honderden gesneuvelden liggen lijkt weinig indruk te maken op de twee Duitse militairen die even verderop (ogenschijnlijk) rustig langs de kant van de weg zijn gaan zitten. Achter deze twee militairen is een deel van de prikkeldraadversperring zichtbaar die in een cirkel rondom de commandopost van Commandant I-8 R.I. (Majoor Landzaat) was opgetrokken. De bewuste commandopost bevond zich in de rug van de fotograaf.

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» 13 mei 1940 - De laatste strohalm

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Gekoppelde afbeeldingen

Afbeeldingen die vanaf hetzelfde standpunt zijn gemaakt (bijv. toen & nu) of die extra inzicht verschaffen in de situatie op de hoofdafbeelding. Klik op de afbeelding voor een vergroting en bijschrift.

Klik hier voor een uitvergroting

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Oorlogsdagen (10 t/m 16 mei) (157 afbeeldingen)