Vergroting afbeelding

De stelling van de 2e groep 3e sectie 1-III-8 R.I. - 1940

Bovengrondse loopgraaf in de boomgaard "Boomlust", gelegen ten noorden van de Wageningse Afweg. Deze stelling werd bezet door de 2e groep van de 3e sectie van 1-III-8 R.I. waaronder s.m.i. Blom en de soldaat Gerard Migchelbrink. De foto dateert van kort na de meidagen. De bomenrij op de achtergrond markeert de straatweg Rhenen-Wageningen.

Foto behorende bij het schrijven van sergeant-majoor-instructeur B.L.A. Blom gericht aan de familie van de gesneuvelde soldaat Gerard Migchelbrink. Blom was in mei 1940 sectiecommandant van de 3e sectie van 1-III-8 R.I. Deze sectie was verdeeld over drie steunpunten, elk bezet door één groep. De eerste groep lag langs de straatweg Rhenen-Wageningen, de tweede en derde groep respectievelijk links en rechts van de Wageningse Afweg.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
 
Categorie Grebbeberg / Foto's / 1-III-8 R.I. (12 afbeeldingen)