Vergroting afbeelding

Groepsfoto tijdens de bouw van de commandopost van III-8 R.I. - 1939

Manschappen van Staf III-8 R.I. belast met de bouw van de commandopost voor majoor C.J. Voigt (commandant III-8 R.I.) poseren voor de camera. Deze bataljonscommandopost lag in de boomgaard achter de Grenshoeve aan de zuidkant van de Nude. De stellingen in de voorpostenstrook werden vanwege de hoge grondwaterstand allemaal bovengronds aangelegd. De grote hoeveelheden zand en stellingbouwmaterialen die daarvoor nodig waren werden via lorries op een smalspoor vanaf de straatweg Rhenen-Wageningen naar de bewuste plek vervoerd.

Onderste rij, 2e van links: Gerrit Louis Jansen (zonder muts).

Foto behorende bij het dagboek 'De oorlogsdagen in 1940' van Gerrit Louis Jansen, in mei 1940 dienstplichtig soldaat bij de verbindingsafdeling van Staf III-8 R.I.

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» De oorlogsdagen in 1940

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Gekoppelde afbeeldingen

Afbeeldingen die vanaf hetzelfde standpunt zijn gemaakt (bijv. toen & nu) of die extra inzicht verschaffen in de situatie op de hoofdafbeelding. Klik op de afbeelding voor een vergroting en bijschrift.

Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Staf III-8 R.I. (8 afbeeldingen)