Vergroting afbeelding

Duitse veldgraven langs de Grebbedijk bij Wageningen ter hoogte van de haven - 13-16 mei 1940

Veldgraven van gesneuvelde Duitse artilleristen langs de straatweg (thans Nude) bij Wageningen. Op het linker graf is de naam Nieswand te lezen (Kanonier Fritz Niesswandt van 9/AR 311, ingedeeld bij de 207e Inf.Div.), op het graf rechts daarvan de naam Steklies (Kanonier Erich Steckelies van 9/AR 311, ingedeeld bij de 207e Inf.Div.). De naam op het rechter graf is onleesbaar, mogelijk betreft het hier Unteroffizier Johannes Schröder van 9/AR 311 en eveneens ingedeeld bij de 207e Inf.Div. Rechts het talud van de Grebbedijk met smalle weg en daarnaast een groot pand dat uitkeek op de haven.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Gekoppelde afbeeldingen

Afbeeldingen die vanaf hetzelfde standpunt zijn gemaakt (bijv. toen & nu) of die extra inzicht verschaffen in de situatie op de hoofdafbeelding. Klik op de afbeelding voor een vergroting en bijschrift.

Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Oorlogsdagen (10 t/m 16 mei) (157 afbeeldingen)