Verslag van Regimentsarts Dr. O.G.E.M. Verhaak


VERSLAG GENEESKUNDIGE DIENST 46 R.I. GEDURENDE DE GEVECHTSDAGEN.
=============================================

De Geneeskundige Dienst heeft mede verwijzende naar de verslagen van Hulpverbandplaats, de Hulppost en Verzamelplaats marschvaardige gewonden behoorlijk gefunctioneerd.
Alle gewonden konden op tijd geholpen worden en op tijd worden afgevoerd.
Gedurende den nacht van 11 op 12 Mei was de hulppost van 3e Bataljon 46e Regiment Infanterie onbezet. De in dat vak komende gewonden werden gedurende dien tijd geholpen door geneeskundig personeel bij regimentscommandopost en Hulppost 2e Bataljon 46e Regiment Infanterie.
Aangezien de Hulpverbandplaats door artillerie- en mitrailleurvuur twee maal naar achter verplaatst moest worden, werd de afstand voor een doelmatige hulp te groot en lagen de toegangswegen onder vuur.
Als gevolg daarvan werd de afvoer der gewonden via Kesteren verwacht; redenen waarom aldaar een inlaadpunt werd ingericht en twee kelders als hulppost werden gevormd. Tevens werd een groote hoeveelheid geneeskundig materieel aangevoerd.
Ter plaatse werden drie vrij ernstig verwonden verzorgd te weten 1 mitrailleurkogelwonde linker bovenarm, geweerkogel linker benedenarm met gecompliceerde beenbreuk, twee granaatscherfwonden rechter bovenbeen.
Het geneeskundig personeel heeft geen verliezen noch gesneuvelden, noch gewonden gehad. Alleen Dr. Joosten van 1e Bataljon 46e Regiment Infanterie is met een kleine granaatscherfwond linker-enkel naar het ziekenhuis te Utrecht geëvacueerd.
Alle geneeskundig materieel is behalve troepenverbandwagen 2e Bataljon 46e Regiment Infanterie meegevoerd naar Vianen.
   
  w.g. Dr. Verhaak,
Regimentsarts 46e Regiment Infanterie.
22 Mei 1940.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 753.29 KB)