Vergroting afbeelding

Gasthuiskapel aan de Koningstraat / hoek Gasthuisstraat

Reeds vervallen door ouderdom was de uit de 13e of 14e eeuw stammende Gasthuiskapel toch staande gebleven tijdens de bombardementen in mei 1940. In november 1942 werd overleg gevoerd om de Gasthuiskapel over te dragen aan de R.K. parochie, om het gebouw te doen inrichten als R.K. kerk. Daarbij zouden afbraakstenen en pannen ter beschikking worden gesteld. In april 1943 bleek een deel van de kapel te zijn ingestort wat werd doorgegeven aan het Rijksbureau voor Monumentenzorg. Vanwege instortingsgevaar werd afgezien van restauratie en in mei '43 werd besloten, de grond met opstal en puin te verkopen aan het Algemeen bestuur van de stichting 'Nederlandse Protestantenbond' voor fl. 100,-, onder voorbehoud dat het Rijk zou meebetalen aan de restauratie van het kapelletje. Echter, na de oorlog werd de kapel afgebroken. In 1994 werden de fundamenten ervan blootgelegd tijdens de nieuwbouw van de Rabobank. Na opmeting door de Rhenense Historische Vereniging in samenwerking met de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek werden alle resten volledig verwijderd.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
 
Categorie Grebbeberg / Foto's / Koningstraat (13 afbeeldingen)