Vergroting afbeelding

Duitse colonne in de Heerenstraat richting Grebbeberg - 15/16 mei 1940, ochtend

Deze foto maakt onderdeel uit van een serie van 5 opnamen gemaakt in de vroege ochtend van 15 of 16 mei 1940 door een militair behorende tot (zeer waarschijnlijk) I./AR.697 (ingedeeld bij 227.ID). Dit onderdeel trok na de strijd in oostelijke richting en doorkruiste daarbij het verwoeste Rhenen. Rechts de samenkomst van de Molenstraat met de Heerenstraat en op de achtergrond het (nagenoeg) onbeschadigde postkantoor. Duitse troepen hebben de straten reeds vrijgemaakt van puin. Het voertuig op de voorgrond is een BMW 320 of 321, een tamelijk luxe wagen voor die tijd.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Oorlogsdagen (10 t/m 16 mei) (152 afbeeldingen)