Vergroting afbeelding

Gesneuvelde Nederlandse militair aan de oostzijde van het Viaduct - 15/16 mei 1940, ochtend

Deze foto maakt onderdeel uit van een serie van 5 opnamen gemaakt in de vroege ochtend van 15 of 16 mei 1940 door een militair behorende tot (zeer waarschijnlijk) I./AR.697 (ingedeeld bij 227.ID). Dit onderdeel trok na de strijd in oostelijke richting en doorkruiste daarbij het verwoeste Rhenen.

Omdat het viaduct tijdens de oorlogsdagen was opgeblazen werd het doorgaande verkeer richting Wageningen omgeleid via de Stationsweg en de Zwarteweg. Deze opname is gemaakt bovenaan de Zwarteweg, bij de aansluiting met de Grebbeweg. Op de voorgrond een gesneuvelde Nederlandse militair met leren beenkappen en in zijn nabijheid een (mogelijk zijn) karabijn. Rechts in het midden de restanten van een uitgebrande Nederlandse Ford V8 Pag.-trekker met een fiets er tegenaan geparkeerd. Op de achtergrond de zgn. grendelstelling langs de spoorbaan. De witte stoeltjes rechts behoorden toe tot de uitbating op de hoek van de Zwarteweg met de Grebbeweg. De boom links is omsnoerd met een dikke kabel, vermoedelijk een antenne-inrichting kort na de strijd door de Duitsers aangebracht.

Dpl. soldaat W. Geertsema van 2-I-46 R.I. maakt in zijn verslag van het volgende melding: "Maandag (13 mei 1940) tegen 10 uur in den morgen vroeg de Luitenant Scheepstra vrijwilligers voor een patrouille naar het viaduct om munitie te halen. ... Wij zijn met een kruiwagen naar het viaduct gegaan. Aldaar aangekomen, zag ik aan den overkant een gesneuvelde Nederlandsche militair liggen. Aan eigen zijde stond een korporaal of wachtmeester van de Marechaussee."

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Gekoppelde afbeeldingen

Afbeeldingen die vanaf hetzelfde standpunt zijn gemaakt (bijv. toen & nu) of die extra inzicht verschaffen in de situatie op de hoofdafbeelding. Klik op de afbeelding voor een vergroting en bijschrift.

Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Oorlogsdagen (10 t/m 16 mei) (157 afbeeldingen)