Vergroting afbeelding

Zicht op het viaduct over de spoorlijn vanaf de Grebbeweg - 14-16 mei 1940

Duitse foto gemaakt op het punt waar de Zwarteweg (links) uitkomt op de Grebbeweg (doorgaande straatweg Rhenen - Wageningen). Op de achtergrond het opgeblazen viaduct over de spoorlijn. Bijschrift van de foto luidt: "Zerstörte Brücke bei Rhenen".

In de avond van 12 mei 1940 werden op dit punt een 30-tal Nederlandse militairen krijgsgevangen gemaakt door een door de stoplijn gebroken Duitse groep militairen onder leiding van SS-Obersturmbannführer Wäckerle. Onder bedreiging van wapens werden deze Nederlandse militairen gesommeerd hun overjassen en veldjassen uit te trekken en op straat te deponeren.

De sergeant D.J.A. Dietz van 3-I-24 R.I. behoorde tot die groep en maakt hiervan melding in zijn verklaring van 12 juni 1940: "Toen hij op 12 Mei 1940 des avonds te ca. 20.00 uur zich bevond bij het café, dat staat direct links over het viaduct op den weg van Rhenen in de richting van den Grebbeberg, werd hij tesamen met nog een 30-tal andere militairen door een troep Duitschers omsingeld en gevangen genomen. Onder bedreiging met pistolen en misschien nog wel andere wapenen, werd ons gelast onze uitrustingen af te leggen. Daarna moesten wij ons achter elkaar opstellen in het midden van den straatweg, front naar het viaduct. Ook hier werd onder bedreiging met pistolen ons gelast onze overjassen en veldjassen uit te trekken (...) Men liet ons, nadat wij onze overjassen en veldjassen op de straat hadden gedeponeerd, nog even op het midden van den straatweg staan, daar vanaf het viaduct met mitrailleurs in onze richting werd gevuurd."

Deze foto toont vermoedelijk een aantal van deze kledingstukken.

Deze opname maakt deel uit van een serie foto's afkomstig van een Duitse militair behorende tot een (onbekend) legeronderdeel dat in de achterhoede van de 227e Divisie optrok en vooral belast was met de afvoer van krijgsgevangen gemaakte Nederlandse militairen. De foto's geven een beeld van deze tocht die via Zutphen, Nijkerk, Scherpenzeel, Doorn, Rhenen, Oosterbeek, Arnhem bij Nijmegen eindigde.

In de meidagen van 1940 zijn ongeveer 20.000 Nederlandse militairen in krijgsgevangenschap afgevoerd naar Duitsland. Zij kwamen onder andere terecht in de kampen Stalag IIA Neubrandenburg, Stalag IID Stargard, Stalag IIIA Luckenwalde, Oflag VA Weinsberg en Oflag VIA Soest. Op 30 mei 1940 besloot Hitler deze groep uit hun krijgsgevangenschap in Duitsland te ontslaan.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Gekoppelde afbeeldingen

Afbeeldingen die vanaf hetzelfde standpunt zijn gemaakt (bijv. toen & nu) of die extra inzicht verschaffen in de situatie op de hoofdafbeelding. Klik op de afbeelding voor een vergroting en bijschrift.

Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Oorlogsdagen (10 t/m 16 mei) (157 afbeeldingen)