Vergroting afbeelding

Gesneuvelde Nederlandse soldaten langs de Grebbeweg bij het Viaduct. - mei 1940

Voor de Shell garage zijn twee gesneuvelde Nederlandse soldaten te zien. In de achtergrond rechts is het café 't Viaduct zichtbaar, links daarvan de restanten van het gesprongen viaduct. Links net buiten beeld de hoekwoning aan de zuidkant van de Grebbeweg (nr. 4) waar de Duitse SS-groep van Wackerle zich schuilhield en van daaruit enige malen trachtte het viaduct over te steken. In de avond en nacht van 12 op 13 mei 1940 heerste op deze plek daarom een enorm chaos met terugtrekkende Nederlandse troepen die werden tegengehouden door de KMAR achter het viaduct en de Duitse SS-ers in de genoemde hoekwoning.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Het Viaduct en omgeving (52 afbeeldingen)