Vergroting afbeelding

Gesneuvelde Nederlandse militairen in de tuin van Huize Wilhelmina - 15/16 mei 1940

Op deze foto 6 gesneuvelde Nederlandse militairen in de voortuin van Huize Wilhelmina, gelegen aan de noordkant van de Grebbeweg (nr. 71). Op de voorgrond het hekwerk dat als erfafscheiding langs de Grebbeweg stond. Het pad rechts vormde de toegang tot een meer naar achteren gelegen barak van de Nederlandse Infanterie. Geheel rechts nog net zichtbaar het laatste en meest oostelijke huis (Villa Candia) aan de noordkant van de Grebbeweg.

Deze foto is gemaakt door SS Sturmmann Erich Scheffler en is afkomstig uit het archief J.A. van der Vorm / Dordrecht. De foto is vermoedelijk verkregen via dhr. Bollee senior. Bollee zag enige tijd na de oorlogshandelingen een persoon in burger bij het hek van Huize Wilhelmina staan en heel aandachtig naar de voortuin kijken. Hij kwam met deze persoon in gesprek. Deze liet hem o.a. deze foto zien en vroeg Bollee of hij de plaats herkende. Het was de foto waarop te zien is het hek met het gat en in de tuin lagen de slachtoffers. Na enig aandringen stond de (mogelijk Duits sprekende) vreemdeling de foto's aan Bollee af.

Volgens opgaaf van de "lijst Sellies" zijn bij Huize Wilhelmina de volgende 8 gesneuvelde Nederlandse militairen gevonden: S.J. Boddé, J.H. Bos, K. Gort, J.M. van 't Hof, L. Jansen, J.C. Klomp, L. Roza en W. Schoonderbeek. Allen behorende tot de 8e Compagnie Mortieren van 8.

In het verslag van Luitenant P. v.d. Boom, 1e Sectie 2-III-8 R.I. (stoplijn) is te lezen: "Dan komt Sergeant v.d. Meij. Hij heeft zoo juist Kapitein van Dijk van de mortieren zien verpletteren, terwijl ook Luitenant Schoonderbeek (ook van de mortieren) door een voltreffer is geraakt.". Sergeant R.D. v.d. Meij schrijft hier zelf het volgende over: "Juist toen ik weg wilde gaan werd de kapitein van de mortieren (Van Dijk) door een voltreffer gedood, evenzoo kreeg de luitenant (Schoonderbeek) scherven in de borst, zoodat de mortieren zonder officieren zat." Het is dus goed mogelijk dat Luitenant Schoonderbeek gewond is afgevoerd naar achteren om ter hoogte van Huize Wilhelmina alsnog te sneuvelen.

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» Slachtoffers
» Dossier curieuze zaken: Rust Wat / Huize Wilhelmina
» Ontsnapt aan executie

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Gekoppelde afbeeldingen

Afbeeldingen die vanaf hetzelfde standpunt zijn gemaakt (bijv. toen & nu) of die extra inzicht verschaffen in de situatie op de hoofdafbeelding. Klik op de afbeelding voor een vergroting en bijschrift.

Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Oorlogsdagen (10 t/m 16 mei) (157 afbeeldingen)