Vergroting afbeelding

Drie dode paarden voor Grebbeweg 59 - 15 mei 1940

Deze propaganda-(PK)foto is afkomstig uit het archief van het SS Panzer-Grenadier Regiment “Der Führer” en heeft als opschrift: Das Reich vor Wageningen im Holland im Vormarsch - 1940. Een vrij algemene beschrijving en qua plaatsbepaling een paar kilometer uit de richting. De kenner herkent direct het rijtje woningen aan de noordkant van de Grebbeweg in Rhenen, ter hoogte van de nummers vlnr 49,51, dubbelwoning 53 en 55, 57 en geheel rechts nummer 59. Op de foto zien we drie gedode paarden liggen, vermoedelijk van het Nederlandse leger. Deze kadavers werden blijkbaar al heel kort na de strijd door Duitse (achterhoede)troepen opgehaald, want ze ontbreken op andere (latere) foto’s. Een (en tevens enige) mogelijke verwijzing naar deze paarden is te vinden in de verklaring van dienstplichtig wachtmeester M. Dijkstra, behorende tot het 3e Eskadron van het 4e Regiment Huzaren. In de namiddag van 12 mei 1940 kreeg dit onderdeel opdracht om zich te begeven naar de stoplijn op de Grebbeberg en daar de vijand in oostelijke richting te verdrijven. In zijn verklaring beschrijft Dijkstra: "Terwijl ik den berg opging, kwam in galop een munitie-caisson met vier gewonde paarden den berg af; één paard liep op drie beenen. Deze paarden hebben wij doodgeschoten."

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Gekoppelde afbeeldingen

Afbeeldingen die vanaf hetzelfde standpunt zijn gemaakt (bijv. toen & nu) of die extra inzicht verschaffen in de situatie op de hoofdafbeelding. Klik op de afbeelding voor een vergroting en bijschrift.

Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Oorlogsdagen (10 t/m 16 mei) (157 afbeeldingen)