Vergroting afbeelding

Stille getuigen van het oorlogsgeweld bij het viaduct in Rhenen - 14-16 mei 1940

Duitse opname gemaakt vanaf de Grebbeweg ter hoogte van het café 't Viaduct in de richting van de Kastanjelaan. Op de voorgrond een uitgebrande Nederlandse Pag-trekker, daarachter met een deken afgedekt het stoffelijk overschot van een gesneuvelde Nederlandse militair.

Op deze plek, nabij het viaduct / Kastanjelaan, werden volgens de lijst Sellies 3 gesneuvelde Nederlandse militairen van 4e Compagnie IIe Autobataljon gevonden: dpl. sergeant W.S. Dijkstra, dpl. korporaal J.N.G. de Marie en dpl. soldaat J.F. Strang. De vrachtauto langs de Kastanjelaan op de achtergrond is mogelijk het voertuig waarin zij zaten toen het door granaatscherven werd getroffen.

Een andere mogelijkheid is dat deze vrachtauto behoorde tot een compagnie van 1-IV Bataljon Pag. onder commando van de 1e luitenant V.C. Coster van Voorhout. Hij schrijft hierover in zijn verslag van 25 mei 1940 het volgende: "Zondagnacht (12 Mei 1940) te ongeveer 22.00 uur reed ik met mijn o.h. compagnie Pag. op dat moment sterk 4 trekkers met vuurmonden, 2 vrachtauto's en 15 motorrijwielen, in Zuidelijke richting aan de Oostzijde van het Viaduct te Rhenen toen ik tot op een afstand van ongeveer 20 meter het viaduct genaderd, in de lichten van de verduisterde autolampen een rij van 20 Nederlandsche militairen voor mij zag staan, gekleed in uniformbroek, het bovenlijf in ondergoed. Deze militairen waren opgesteld in de richting van het Viaduct, dus haaks op mijn rijrichting. Ik liet de colonne halt houden en kreeg op het zelfde moment, dat mij in het Duitsch bevolen werd "Lichten aus", van rechter zijde (dus van de overkant van de diepe spoorbaan) een hevig zwaar mitrailleurvuur; ik constateerde dat mijn eigen motorrijwiel onklaar raakte en op de grond viel, terwijl de eerste vrachtwagen, welke links achter mij reed, zeer ernstig werd beschadigd."

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Gekoppelde afbeeldingen

Afbeeldingen die vanaf hetzelfde standpunt zijn gemaakt (bijv. toen & nu) of die extra inzicht verschaffen in de situatie op de hoofdafbeelding. Klik op de afbeelding voor een vergroting en bijschrift.

Klik hier voor een uitvergroting

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Oorlogsdagen (10 t/m 16 mei) (157 afbeeldingen)