Rapport van eerste luitenant V.C. Coster van Voorhout

Rapport
-------------

Klik hier voor een uitvergroting
Hoek Kastanjelaan - Grebbeweg te Rhenen (ca. 1930) » meer
  Zondagnacht (12 Mei 1940) te ongeveer 22.00 uur reed ik met mijn o.h. compagnie Pag. op dat moment sterk 4 trekkers met vuurmonden, 2 vrachtauto's en 15 motorrijwielen, in Zuidelijke richting aan de Oostzijde van het Viaduct te Rhenen toen ik tot op een afstand van ongeveer 20 meter het viaduct genaderd, in de lichten van de verduisterde autolampen een rij van 20 Nederlandsche militairen voor mij zag staan, gekleed in uniformbroek, het bovenlijf in ondergoed. Deze militairen waren opgesteld in de richting van het Viaduct, dus haaks op mijn rijrichting. Ik liet de colonne halt houden en kreeg op het zelfde moment, dat mij in het Duitsch bevolen werd "Lichten aus", van rechter zijde (dus van de overkant van de diepe spoorbaan) een hevig zwaar mitrailleurvuur; ik constateerde dat mijn eigen motorrijwiel onklaar raakte en op de grond viel, terwijl de eerste vrachtwagen, welke links achter mij reed, zeer ernstig werd beschadigd.

  Aangezien ik door het zwakke blauwe licht niet precies kon onderscheiden hoeveel man en wie daar met de handen in de hoogte stonden, rukte ik de verduisteringskappen van de eerste auto af en meende bij de menschen, welke daar stonden opgesteld, de Luitenant van de Kuyp, eveneens gekleed in de reeds beschreven kleeding, te zien staan. Ik wil er echter met klem op wijzen, dat ik door de snelheid waarmede een en ander geschiedde, het overrompelde eigen vuur en de duisternis, niet voor de volle 100% op mijn eigen opmerkingsvermogen op dat moment durf af te gaan. Ik riep tegen een van mijn soldaten: "Daar staat de luitenant van de Kuyp". Deze soldaat weet zich dit nog maar zeer vaag te herinneren, noch kan hij nauwgezet de situatie op dat moment weergeven. Wel kan ik met stelligheid verzekeren, dat de militairen welke daar gedeeltelijk gekleed voor mij stonden, van Nederlandsche Nationaliteit ware, hetgeen wel bleek uit uitroepen "Schiet toch in Godsnaam niet, wij zijn toch eigen troepen" en "Laat ons toch naar de overkant komen". Ook werd vele malen het woord "Mijngas" door verschillenden als bewijs van hun nationaliteit naar de overkant geroepen.

  Tevens zag ik, dat, toen op het bevel van de Duitschers in de twee huizen vóór het viaduct, deze half gekleedde militairen niet snel genoeg zich in de richting bewogen (van het viaduct af) waarin hun was bevolen, twee tot drie van de achterste menschen (waaronder ik meende de Luitenant v.d. Kuyp) vielen en bleven liggen. 
  Nadat daarna van Duitsche zijde het vuur op mijn colonne geopend werd liet ik mijn mannen achter de huizen dekking zoeken.

Leersum, 25 Mei 1940
De 1e Luitenant
Commandant - 1-IV Bat.Pag.
w.g. V.C. Coster van Voorhout

Gezien:
de Kolonel,
Divisiecommandant.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 638.59 KB)