Vergroting afbeelding

Duitse troepen langs de Grebbeweg - 14/15 mei 1940

Op deze foto zijn Duitse militairen (geen fronttroepen) bezig met het zuiveren van woningen aan de noordkant van de Grebbeweg, een driehonderd meter ten oosten van het viaduct. Uiterst rechts op de foto is nog net het dak van Rust Wat zichtbaar. Het merendeel van de troepen ligt met de fiets in dekking achter tuinmuurtjes. Een aantal staande militairen lijkt in conversatie verwikkeld met één of meerdere personen die zich in of bij de woning (Grebbeweg nr. 53) ophouden. Mogelijk Duitse militairen die de huizen van binnen inspecteren en contact onderhouden met de troepen langs de straat met het oog op plotselinge schermutselingen. Het kan ook gericht zijn aan Nederlandse militairen zijn die zich in of achter deze woning schuil houden en van de capitulatie nog geen weet hebben. De fotograaf houdt zich op tussen of achter de bomenrij aan de zuidkant van de straatweg.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Gekoppelde afbeeldingen

Afbeeldingen die vanaf hetzelfde standpunt zijn gemaakt (bijv. toen & nu) of die extra inzicht verschaffen in de situatie op de hoofdafbeelding. Klik op de afbeelding voor een vergroting en bijschrift.

Klik hier voor een uitvergroting

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Oorlogsdagen (10 t/m 16 mei) (157 afbeeldingen)