Vergroting afbeelding

De woning van de familie Keijman aan de Nieuwe Veenendaalseweg 140 te Rhenen - 1939-1940

Foto behorende bij het dagboek van de sergeant H.J. Jansen, in mei 1940 als 20-jarige ingedeeld als groepscommandant bij de 2e sectie van 1-II-8 R.I. Commandant van deze sectie was de reserve-eerste luitenant F.J.J.M. van den Heuvel. De groep waarover Jansen het commando had bestond uit A. Verhoef (korporaal, plaatsvervangend groepscommandant), H. Hooijer (mitrailleurschutter, in het burgerleven tuinman), C. Abbing (helper van de schutter, een student in de rechten), B. Goris (fruitkweker), Van Ruijmbeke (bedrijfsleider), Lodeweeg (betonwerker), Hogerhorst (schilder, 'de kleine piem'), Ariesse (fabrieksarbeider), Van Ingen en Van de Wal, beiden steenfabriekarbeider en Van Loon (gemeente-ambtenaar). De oudste soldaat Van Ruijmbeke was 35 jaar en tevens de oudste van de compagnie.

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» Dagboek van de sergeant H.J. Jansen, groepscommandant 2e sectie 1-II-8 R.I.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / 1-II-8 R.I. (20 afbeeldingen)