Bericht van reserve-tweede luitenant J.C. Rentjes

A f s c h r i f t.

Bericht van reserve 2e Luitenant J.C. Rentjes (3-II-8 R.I.),
vermoedelijk in de nacht van 12 op 13 Mei 1940 doorgegeven
aan zijn hogere commandant.

3 - II - 8 R.I.
Luitenant Rentjes.

Aanwezig luitenant Hoogerwerf met 1e sectie 2-I-24 R.I. en de vaandrig Terpstra van 3e sectie 3-I-24 R.I. Van eigen troep: 2 mitrailleurs, 2 onderofficieren en pl.m. 15 man dus veel te veel menschen in stelling.
De luitenant Hoogerwerf komt op plaats 2e sectie.
De vaandrig Terpstra van 3e sectie. Aanwezig is 1 defecte mitrailleur, sergeant Holtmaat en 12 man.
De 1e sectie staat onder commando vaandrig Klaassen met 1 defecte en ? lichte mitrailleur.
Nauwkeurige sterkte is niet op te geven.
Op deze wijze is geen commando goed te voeren.
Spann is niet weggehaald!!!!


Opmerking:
Vaandrig Terpstra en Luitenant Hoogerwerff zijn 's nachts 12/13 Mei door Kapitein Hulleman van Staf 8 R.I. ter plaatse gebracht.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 3.78 MB)