Berichten binnengekomen en uitgegaan van 3-I-8 R.I.

afschrift.

Legenda
M 22 / I 22 / S 22 = Centrale - hoofdpost I-8 R.I. (reserve-majoor W.P. Landzaat)
V 58 = commandopost 3-I-8 R.I. (reserve-kapitein P.F. Brittijn)

10 Mei 1940

BERICHT Nr. 5
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
M 22
Te 5 uur waren de veevoederketels in de stellingkeuken overgebracht en voor het gebruik gereed gemaakt.
Te 3.30 uur waren de noodvoorraden in de stelling beschikbaar.
V 58
BERICHT Nr. 6
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
Bevel tot vernielingen is gegeven.
Alle hindernissen sluiten met uitzondering van dienstweg Wageningen-Rhenen.
De kabelhindernis wordt dus nog niet gesloten.
I 22
BERICHT Nr. 7
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
Voor elke compagnie 2 man zich onmiddellijk melden.
Weest op Uw hoede voor valschermtroepen gekleed in Nederlandsch uniform.
I 22
BERICHT Nr. 8
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
alle posten
Alle vreemdelingen en verdachte personen arresteeren en interneeren.
De opruimingen kunnen een aanvang nemen.
I 22
BERICHT Nr. 9
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
V 58
Er zijn Engelsche vliegtuigen boven ons land, waarop niet mag worden gevuurd.
Dus opletten.
BERICHT Nr. 10
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
V 58
Hier volgt het nieuwe woord
scherpslijper
BERICHT Nr. 11
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
Nederland is met Frankrijk, Engeland en Belgiƫ verbonden.
BERICHT Nr. 12
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
De sergeant Verhaar gelieven tusschen 9 - 9.30 uur bij Garage Rother te komen voor den gasdienst.
I 22
BERICHT Nr. 13
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
alle posten
Parachutisten tusschen Doorn en Maarn neergelaten, oplettendheid geboden. Krijgsgevangenen geheel of gedeeltelijk in Nederlandsch uniform gekleed onmiddellijk neerschieten.
I 22
BERICHT Nr. 14
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
De 3de compagnie gaat vanmiddag te beginnen om 15.00 uur groepsgewijze in de gaskamer nabijheid Ouwehands Dierenpark, Heimersteinschelaan 15.
I 22
BERICHT Nr. 15
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
voor alle posten
Heden tot 11 Mei 8.00 uur is het woord voor de troepenstelling
schaaldier
Herkenningsteeken linker hand op hoofddeksel.
I 22
BERICHT Nr. 16
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
alle posten
Ik wijs nadrukkelijk op dat ter voorkoming van munitieverspilling alleen gevuurd mag worden op laag vliegende vliegtuigen. Lichte mitrailleurs en geweer hoogstens 200 meter, zware mitrailleurs 1A08358 meter.
BERICHT Nr. ?
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
alle posten
Hedennacht zorgdragen waar noodig drinkwater aanvoeren en de noodige maatregelen nemen dat over een reserve voorraad water wordt beschikt voor het geval de waterleiding niet meer functioneert.
BERICHT Nr. ?
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
Van terugtrekkende troepen vernomen dat Duitsche troepen op vervoermiddelen van verschillende aard zeer eigenaardig uitgedost en geschilderd p.b. 1 kilometer Oost van Wageningen zijn aangekomen + 16.00 uur 5-IV R.A. is ongeveer geheel teruggetrokken. De Duitschers vuren met kleine wapens. Matser mitrailleurs. Deze geweermitrailleurs geven een zeer lichte knal en vuren heftig.
BERICHT Nr. 55
Datum: 10 Mei 1940 - 17.55 uur
Aan:
V 58
Evacuatieschepen varen den Rijn af.
I 22
BERICHT Nr. ?
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
alle posten
Momenteel zijn onderweg naar Nederland Engelsche vliegtuigen. Onder deze vliegtuigen is een toestel bevestigd dat er uit ziet als een ring - hieraan zijn ze te herkennen.
I 22
BERICHT Nr. ?
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
Ik verzoek U door de Commandanten in punt 63 van het velddienst voorschrift deel I gevolg te doen geven aan het in dat punt gestelde betreffende het indienen van verlieslijsten. Voor wat betreft indienen gevechtsberichten volgen nadere bevelen.
BERICHT Nr. ?
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
De verlieslijsten dagelijks uiterlijk 21.00 uur in het bezit van den Bataljonscommandant.
BERICHT Nr. ?
Datum: 10 Mei 1940 - 21.05 uur
Aan:
alle posten
Voorposten en hoofdweerstandsstrook om 9.15 uur grootste strijdvaardigheid, in de nacht uiterste waakzaamheid. De commandoposten deugdelijk bewaken met het oog op parachutisten.
I 22
BERICHT Nr. ?
Datum: 10 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
Ik bericht U dat iedere Duitsche soldaat in Nederlands, Frans, Belgisch of Engelsch uniform gekleed als spion moet worden beschouwd.
I 22


11 Mei 1940

BERICHT Nr. ?
Datum: 11 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
I 22
Projectielen komen tot ontploffing boven het vak van onze compagnie. Scherven komen neer vlak achter de meest linksche sectie, pl.m. 150 meter van de Grebbeweg.
V 58
BERICHT Nr. 1
Datum: 11 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
alle posten
Is alles in stelling en zijn er bijzonderheden?
S 22
BERICHT Nr. 1
Datum: 11 Mei 1940 - 3.35 uur
Aan:
S 22
Alles is in stelling.
Geen bijzonderheden.
V 58


12 Mei 1940

BERICHT Nr. 1
Datum: 12 Mei 1940 - 0.15 uur
Aan:
S 22
Vanuit de uitkijkpost rechtersectie aan den Rijn heeft waargenomen dat in de omgeving van de Blauwe Kamer 2 roode lichtkogels van den grond af in de lucht werden geschoten.
Het was juist voordat de vliegtuigen overkwamen.
V 58
BERICHT Nr. 2
Datum: 12 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
Er wordt gemeld:
Engelsche en Fransche vliegtuigen zullen over ons gebied komen.
BERICHT Nr. 3
Datum: 12 Mei 1940 - 6.30 uur
Aan:
4 posten
Ik verzoek U mij te berichten hoe de toestand is van de prikkeldraadversperringen, of ook coupures zijn aangebracht om de vijand door te laten. Ik draag U op er vooral de noodige aandacht aan te besteden dat de friesche ruiters zoodanig zijn gesteld dat hoogstens doorgang is voor een enkele man.
S 22
BERICHT Nr. 4
Datum: 12 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
alle posten
Bevel tot vernielingen is gegeven, alle hindernissen sluiten met uitzondering van dienstweg Wageningen - Rhenen.
Kabelhindernis wordt dus nog niet gesloten.
S 22
BERICHT Nr. ?
Datum: 12 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
Collette doorgedrongen.
Vijand doorgedrongen tot de stelling van Collette.
Volhouden tot het laatste toe.
BERICHT Nr. 5 + 5a
Datum: 12 Mei 1940 - 8.50 uur
Aan:
alle posten
Ik verzoek U mij iedere dag voor 2 uur de verliezen van het aantal door U waargenomen vliegtuigen aan mij te melden. Telkens over den tijdsduur van 0.00 tot 24.00 uur in volgende vorm:
a: neergehaalde eigen vliegtuigen
b: afweergeschut
c: vernietigd in den grond
d: buitgemaakt in goede staat.
S 22
BERICHT Nr. 6
Datum: 12 Mei 1940 - 9.10 uur
Aan:
S 22
Prikkeldraadversperring gecontroleerd, enkele draden door eigen vuur vernield, worden hersteld.
Coupures zijn niet aangebracht.
Toegangen met friesche ruiters zijn gesloten.
V 58
BERICHT Nr. 8
Datum: 12 Mei 1940 - 11.20 uur
Aan:
alle posten
Algemeen moet bekend gemaakt worden dat hij die terug trekt zich blootstelt aan doorgeschoten te worden.
S 22
BERICHT Nr. ?
Datum: 12 Mei 1940 - uur onbekend
Aan:
alle posten V 58
4 gewonden daar zijn.
2

1 korporaal
1 sergeant

1 sergeant
1 soldaat
1 korporaal
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 2.02 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 13.30 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 3
(PDF, 1.88 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 4
(PDF, 6.16 MB)