Dagboek 10-15 mei 1940 van reserve-ritmeester E.C. Baron van Pallandt

A F S C H R I F T .

DAGBOEK VAN 10 Mei - 15 Mei 1940
4de Regiment Huzaren
3de Eskadron
------------------------------------

10 Mei 1940                    Brigade B. 3-4 R.H.
Te ongeveer 5.00 uur bericht ontvangen van Commandant Brigade B., dat de oorlogstoestand is ingegaan.
3-4 R.H. moet zich zoo spoedig mogelijk van Winssen begeven naar het Stafkwartier Brigade B. te Leeuwen.
Te ongeveer 6.00 uur uitgerukt (min den Korpstrein en 1 Peloton voor beveiliging).
Tusschen Druten en Winssen bij monde van den Ordonnansofficier van Brigade B. het bevel gekregen het eskadron onder leiding van den oudsten Luitenant te sturen naar Commandant Groep Maas-Waal te Wijchen. Mij zelf begeven naar Stafkwartier en mij aldaar gemeld. Korpstrein te ongeveer 10.00 uur te Leeuwen aangekomen. Het eskadron te ongeveer 24.00 uur terug van gevecht te Heumen en omgeving (zie afzonderlijk Gevechtsbericht van 1e Luitenant Mr. J.A.G. Baron de Vos van Steenwijk).
11 Mei 1940                    Brigade B. 3-4 R.H.
Overnacht te Leeuwen. Vertrek te ongeveer 6.30 uur van Leeuwen via Tiel naar Amerongen. Legering aldaar dijk Amerongen - Wijk bij Duurstede (Kolland).
12 Mei 1940     Te ongeveer 15.30 uur opdracht ontvangen van Commandant Brigade B. met het eskadron uit te rukken en te verkennen richting Elst, Rhenen. Te ongeveer 16.30 uur telefonisch bericht Elst en Rhenen nog vrij van vijand. Zet verkenning voort.
1 Kilometer West van Rhenen opgevangen door Commandant IVe Divisie.
Opdracht: Door Rhenen marcheeren, in het bosch ten Oosten van Rhenen, Zuid van den straatweg en Noord van de Rijn verband te zoeken met Infanterie die stoplijn heeft geformeerd. Zoo de stoplijn is geformeerd er doorheen gaan en vijand in oostelijke richting verdrijven.
Te ongeveer 17.30 uur verband opgenomen. Stoplijn niet, althans onvoldoende bezet. Verwarring. Beschoten door eigen troepen uit alle richtingen.
Het eskadron bruggenhoofd geformeerd à cheval van de straatweg Oost van het viaduct over den spoorlijn. (opmerking kantlijn: Van Heyst ontmoet)
Mij begeven naar commandopost Commandant IVe Divisie.
Opdracht: een bruggenhoofd te formeeren West van het viaduct en dit viaduct hardnekkig te verdedigen.
Zuid van mij zouden zich tot aan den spoorbrug over den Rijn bevinden 2 compagnieën Infanterie aangevoerd op rijwielen.
Opstelling ingenomen, 3 voorpelotons, 1 peloton 200 Meter West van het viaduct.
Verband opgenomen. 1 Compagnie aanwezig.
Te ongeveer 22.00 uur mij opnieuw begeven naar Commandant IVe Divisie met verzoek om hulp.
Opdracht: Op te zoeken Commandant 4 R.H. Noord van Rhenen en hem opdracht van Commandant IVe Divisie te overhandigen. Na Commandant 4 R.H. gevonden te hebben onder zijn bevelen geplaatst.
In den nacht van 12 op 13 Mei van Commandant 4 R.H. bevel ontvangen mijn ingenomen opstelling te handhaven. Noord aangeleund door 1-4 R.H. en 2-3 R.H.
13 Mei 1940     In deze opstelling gebleven met 2 voorpelotons en 1 Peloton in reserve tegenover tramstation Rhenen.
Te ongeveer 12.00 uur (opmerking kantlijn: tijden kloppen niet, is pl.m. 9.30 uur) teruggetrokken West van Rhenen en aldaar op last van Commandant IIe Legerkorps (1e Luitenant Wurfbain) een tirailleur-linie ingenomen langs den dijk (vanaf de straatweg Rhenen - Elst tot aan het pontveer aan den Rijn) (opmerking kantlijn: Veerweg).
Te ongeveer 14.30 uur deze stelling door zwaar vijandelijk artillerie-vuur moeten verlaten, mij begeven naar commandopost 4 R.H.
Opdracht ontvangen mij te begeven nabij Remmerdensche heide (445 - 465) en beschermingsstelling front Noordoost in te nemen voor Mitrailleureskadron.
Te 20.00 uur met 4 R.H. afgemarcheerd richting Elst. Noord van Elst alarmkwartier betrokken in schaapskooi.
14 Mei 1940     Te 22.00 uur met 4 R.H. afgemarcheerd via Amerongen naar Leersum. Te Leersum naast Hotel Donderberg alarmkwartier betrokken.
Te ongeveer 6.00 uur afgemarcheerd naar Utrecht.
Te ongeveer 7.30 uur de afsluiting in het acces te Utrecht gepasseerd en mij wederom gemeld bij Commandant 4 R.H. op de Maliebaan.
Vandaar te ongeveer 13.00 uur afzonderlijk afgemarcheerd naar Achtersloot (Noord van IJsselstein). Aldaar ingekwartierd en te 18.00 uur bericht van capitulatie.


Voor eensluidend afschrift.

Commandant 3-4 R.H.
de Reserve Ritmeester,
(get.) E.C. Baron van Pallandt.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1.04 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 714.63 KB)