Gegevens verstrekt door reserve-eerste luitenant J.C. Goedel

29 Mei 1940.

Enkele gegevens verstrekt door den Batterijofficier (Reserve 1e Luitenant J.C. Goedel)
van rechter achterste Batterij van II-19 R.A. (3-II-19 R.A.).

= De Batterij stond eerst aan de Rijn, ter bestrijding van vijandelijke vaartuigen die de Rijn zouden bevaren.

= Op 8 Mei verplaatst naar vt. 168 - 440 (Noord-Oost hoek) in zeer onvolledige stellingen, dus zonder dekkingen. Schuilplaatsen gevonden: kelder van nabijgelegen villa en onderkomen van een (onleesbaar) hulpverbandplaats.

= De opstelling was ongeschikt om vuren te geven op korten afstand. Kortste banen te groot. Opruimingen mochten nog niet gedaan worden. Op 10 Mei kwam een opruimingsploeg, 1 kader + 4 man bestemd voor het verrichten van opruimingen voor de geheele afdeeling. De ploeg had onvoldoende springmiddelen. De Batterij stond in zwaar geboomte.
Resultaat: Stormvuur voor Grebbeberg slechts door rechter stuk te geven. Vuren in hoofdweerstandsstrook waren in het geheel niet te geven.

= De Batterij had 10 vuren voorbereid, waarvan slechts 2 werden afgegeven; dat wil zeggen één storend vuur op Wageningen in den avond van 10 Mei en het 2e vuur stormvuur (niet 1e stuk) op Zaterdag 20.00 uur.
Herhaaldelijk werd gevraagd of de Batterij niet mocht vuren, doch resultaat was, dat deze Batterij in totaal slechts 2 vuren heeft afgegeven!!!

= Zondagochtend moest de geheele Afdeeling van stelling veranderen naar Remmerden. Resultaat: Zondagmiddag van de 12 stukken slechts 2 vuurklaar in stelling gekomen.
Redenen: Geen tractie; paarden stonden nog steeds in Utrecht! Eindelijk 2 Trado's gekregen; deze hebben 2 kanonnen ter plaatse gebracht, en zijn daarna zoek geraakt!
10 vuurmonden + geheele munitievoorraad bleven in de stelling en vielen den Duitschers in handen.

= In tegenstelling met de andere 2 Batterij-opstellingen (Oude 15 R.A. opstelling) werd deze Batterij niet bevuurd. De Duitschers wisten deze opstelling nog niet, en de opstelling was ook moeilijker te ontdekken.

= De Batterij heeft wel vuur gekregen op Maandag toen het geheele terrein Zuid en Noord van den kunstweg ter hoogte van en achter de Stoplijn onder vuur werd genomen.

= Verliezen geene; 1 man, die tijdens de algemeene beschieting zeer onvoorzichtig buiten schuilplaats stond, heeft een scherf door linker onderarm gekregen.

---------------------------

De Majoor,
De Klerck.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 900.00 KB)