Gevechtsbericht 12/13 mei 1940 van kapitein W.J.H.M. van der Schoot

C.-M.C.-I.-20 R.I.

GEVECHTSBERICHT

  12 Mei. Zondag te 16.00 bericht ontvangen van C.-I.-20 R.I. om te 17.15 af te marcheeren per rijwiel naar Oude Trekpot. Mitrailleur en patroonkarren te vervoeren per auto.

  13 Mei, Maandag te 4.00 uur bericht ontvangen van den aanval. De 4e Sectie toegewezen aan 3-I-20 R.I., de 3e Sectie aan 1-I-20 R.I. 1e en 2e Sectie toegewezen aan Bataljonsreserve.
  Te 10.00 uur bericht ontvangen halthouden. Op dit moment waren wij aangekomen bij het viaduct aan de Spoorbaan Amersfoort Rhenen. 2e Sectie stukken opgesteld voor luchtafweer. Te 10.30 uur op last van Bataljonscommandant een Sectie Zware Mitrailleurs in stelling gebracht bij het dorp Achterberg met opdracht "doel vijandelijke troepen in Boschrand links van de Spoorbaan, afstand 2000 meter. Eigen troepen tot een afstand van 600 meter."
  Te 16.00 uur opdracht van den Overste Land 3 Secties Zware Mitrailleurs in stelling te brengen in linie, afwisselend tegen luchtdoelen en direct vuur. Al deze opdrachten zijn uitgevoerd als gecommandeerd was.

Laren, 12 Juni 1940.
De Kapitein C.C.

W.J.H.M. v.d. Schoot.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 387.80 KB)