Gevechtsbericht 13 mei 1940 van reserve-kapitein C.H.A. Stevens

  M.C. - I - 29 R.I.

G E V E C H T S B E R I C H T E N.

 
13 Mei 1940.   4.30 uur: Bevel Bataljons-Commandant; I-29 R.I. valt te 4.45 aan met het doel doorgedrongen vijand in Grebbelinie terug te werpen in het vak rechts begrensd door spoorweg Veenendaal-Rhenen-Steenfabriek-pl 50 aan Neder-Rijn; links door lijn K van Kampen-Achterberg-Laarsche Berg-Grebbe.
Uitgangsstelling Landweg Noord van Achterberg bij paal 26 Spoorweg Veenendaal-Rhenen.
Het Bataljon valt aan met 2 voorcompagnieën en een reserve compagnie: Scheidingslijn der compagnie loopt van H van Achterberg-Laarsche Berg-Koningstafel.
1e Compagnie is rechter voorcompagnie. 2e Compagnie is linker voorcompagnie. 3e Compagnie in het midden en 500 meter achter beide voorcompagnieën. Bij iedere compagnie wordt een sectie zware mitrailleurs ingedeeld. Kruiponder door vijand bezet. Waarschijnlijk ook doorgedrongen vijand in bosschen bij Laarsche Berg en Grebbe.

Opdracht aan reserve 1e Luitenant W. Ruwaard. Commandant 1e Sectie. U is met Uw sectie ingedeeld bij de 1e compagnie. Meldt U bij den Kapitein Termaten.
Aan de Commandant 2e Sectie de sergeant Walkier: U is ingedeeld met Uw sectie bij de 2e compagnie. Meldt U bij den Kapitein A.H. Walkate.
Aan Commandant 3e Sectie Adjudant Delgorge: U is ingedeeld met Uw sectie bij de 3e compagnie. Meldt U bij den Kapitein Helder.
Aan sergeant G. Papenburg Commandant 4e Sectie: Mij volgen.

Bij informatie (persoonlijk) van Kapitein Helder vernomen "Er wordt niet verder voorwaarts gegaan totdat verbindingen zijn hersteld".

Bevel aan Commandant 4e sectie en Commandant staf: In sprongen 100 meter voorwaarts gaan. Vijandelijk artillerievuur in uitgangsstelling wordt te sterk.

Na overleg met Commandant - 3e Compagnie bevel aan Commandant 4e sectie sergeant G. Papenburg.
Met een stuk Commandant sergeant Papenburg in stelling komen nabij Km (168-442) plaats door mijzelf aangewezen. Met een stuk Commandant sergeant v.d. Heijden in stelling komen boerderij aan weg die loopt van viersprong van wegen onder Achterberg naar Kilometerpaal 25 Spoorweg Veenendaal-Rhenen plaats door mijzelf aangewezen.

Aan Majoor Pannekoek situatie in voorterrein uiteen gezet. Bataljon van Majoor Pannekoek valt aan rechts van Km. 3e compagnie links van Korenmolen.

Commandant Staf reserve 2e Luitenant Fransen met staf als versterking 3e compagnie aan aanval doen deelnemen.

Bevel sergeant van Eijsden Commandant Commandogroep; Verken met groep vijandelijke weerstand (Levendaalsche weg) en neem verband op met terugtrekkende groep (ongewapend) in voorterrein. Mij hieromtrent bericht zenden.

Vijandelijke weerstanden aan Cuneraweg en boschperceelen Levendaalsche weg onder vuur doen nemen door stukken 4e Sectie Commandant sergeant Papenburg en v.d. Heijden.


De Commandant M.C.-I-29 R.I.
De res. Kapitein,

w.g. C.H.A. Stevens.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 803.37 KB)