Gevechtsbericht 13 mei 1940 van reserve-kapitein H.J. Geldof

1-III-29 R.I.

Gevechtsbericht van het gevecht op den 13den Mei 1940

Bevel ontvangen:   te Elst in Remmersteinsche Bosch nabij kunstweg Rhenen-Veenendaal te 5.15 uur van Commandant III-29 R.I.
Opdracht:   Vijand die op enkele plaatsen nabij Rhenen in de Grebbelinie is doorgedrongen, daaruit verdrijven en tot aan de Grebbe doordringen. III-29 R.I. zal aanvallen, richting kompasstand 26.50 rechts van III-29 R.I., I-29 R.I. Scheidingslijnen links, Weteringsteeg en het verlengde daarvan, rechts, een lijn van "k" van Zuidelijke Meentweg, "g" van Achterberg en "m" van Voorm. Hoornwerk.
1-III-29 R.I. waaraan toegevoegd 1 sectie M.C.-III-29 R.I. is rechter voorcompagnie, tevens richtingscompagnie.
2-III-29 R.I. is linker voorcompagnie, toegevoegd 1 sectie M.C.-III-29 R.I.
Scheidingslijn der voorcompagnieën midden van het bataljonsvak.
3-III-29 R.I. bataljonsreserve.
Uitgangsstelling landweg in N.O. richting in vt. 168-443, loopende door de r. van Poort naar de g. van Wetering.
1e aanvalslijn: een lijn 1 K.M. Zuidoostelijk van en evenwijdig aan de kunstweg loopende van Achterberg in Noordoostelijke richting.
2e aanvalslijn: Grebbe.
Uur U: 4.45 uur.
Uitvoering:   Te 5.45 uur afgemarcheerd naar uitgangsstelling waar de Compagnie voor den aanval is gereedgesteld en waar verband met neventroepen werd opgenomen. Hiervan werd Bataljons-Commandant per ordonnans bericht gegeven. Compagnie gereedgesteld met 2 secties voor en 2 secties achter. Te 7.00 uur op bevel Bataljons-Commandant voorwaarts gegaan tot 1e aanvalslijn was bereikt. Dit was te 9.30 uur het geval. Per ordonnans bericht aan Bataljons-Commandant dat eerste aanvalslijn was bereikt. Op bevel Bataljons-Commandant uit 1e aanvalslijn voorwaarts gegaan. Wegens hevig vuur van vijandelijke artillerie, zware mitrailleurs, mortieren en vermoedelijk eigen artillerievuur trokken eenige groepen der rechter secties terug en sleepten de andere groepen mee. Tijdens het terugtrekken, hetgeen ondanks bevelen van Bataljons-Commandant en van mij niet was tegen te gaan, bleef de Compagnie onder hevig vijandelijk vuur verkeeren, zoodat allen een goed heenkomen trachtten te vinden. Manschappen van verschillende onderdeelen geraakten door elkaar. Ten slotte zijn pl.m. 50 man van de Compagnie in het boschperceel waar het aanvalsbevel werd gegeven, teruggekeerd.
Bijzondere mededeelingen:   Het door de Compagnie te doorschrijden terrein was zeer moeilijk (kleine boerderijen met vele prikkeldraadafscheidingen, heggen, boschjes en slooten). Verband met rechter neventroepen was bij het bereiken van de eerste aanvalslijn verloren geraakt. In linker gedeelte van het aanvalsvak voorbij de eerste aanvalslijn lag een puntdraadversperring, welke wegens gebrek aan materiaal en gereedschap niet was te doorschrijden zoodat de groepen van de linker secties tusschen de rechter secties geraakten, waardoor het verband in de compagnie eenigszins verloren ging en de bevelvoering werd bemoeilijkt. Omtrent den vijand en diens opstellingen was niets bekend, zoodat niet kan worden meegedeeld, welke afdeelingen van den vijand zich tegenover ons bevonden.


Te Amsterdam den 6en Juni 1940.
de Commandant van de Compagnie,
de reserve-kapitein.
w.g. H.J. Geldof.

Gezien.
Commandant III-29 R.I.,
De Majoor Bataljons-Commandant,
w.g. H. Schotman.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 884.44 KB)