Gevechtsbericht van 13-14 mei 1940 van commandant G.W.L.H. van Waardt

II L.K.
4 C. Lu.Mitr.
G E V E C H T S B E R I C H T
van den 13 Mei 20.00 - 14 Mei 18.00 1940.

1.   Stellingen
Cp. : 8.50 - 72.15 (wasscherij "De Pelikaan" te Gouda).
1e Pel. : 9.05 - 72.10 (Taak: Bescherming H.K.V.).
2e Pel. : 30.60 - 72.40 (Taak: Bescherming St.Kw. IV Div.).
3e Pel. : 9.30 - 71.60 (Taak: Bescherming H.K.V.).
4e Pel. : 30.40 - 72.80 (Taak: St.Kw. IV Div.).
154e Bt.Lu.A. : 8.60 - 72.80 (Taak: Bescherming H.K.V.).
 
2.   Munitie:  
        bg 4 tl.    bg 2 tl.    patr. M 25
   Aanwezig op 13 Mei 1940    1992    16749    126.340.
   Verschoten    442    823    1.600.
                                                          
   Aangevoerd         
                                                          
   Blijft    1550    15926    124.740.
 
3.   Algemene indruk omtrent de vijandelijke luchtwerkzaamheid.
Gering. In den middag passeerden vele vliegtuigen en keerden ook terug in de richting Rotterdam. Meerendeel op hoogte boven 3000 M.
 
4.   Verdere mededeelingen.
a. Vijandelijke luchtstrijdkrachten:
Te ongeveer 6.00 uur een verkennings vliegtuig nabij Gouda, verdween na beschoten te zijn.
In den loop van den morgen 1 aanval van 3 Heinkel vliegtuigen. Daarna 1 aanval van pl.m. 20 Messerschmitt-jagers. Beide aanvallen op de opstellingen nabij Gouda. Het H.K.V. zelf werd hierbij niet aangevallen. Overigens slechts gevuurd op passeerende vliegtuigen welke zooveel mogelijk buiten ons vuurbereik bleven.
b. Vijandelijke luchtdoelartillerie:
 
5.   Waargenomen uitwerking:
Bij Gouda met zekerheid 4 vliegtuigen afgeschoten. Bij IJsselstein met zekerheid 1 vliegtuig afgeschoten (Heinkel 111). Verdere uitwerking niet waargenomen.
 
6.   Verliezen aan personeel en materieel:
a. Personeel ( naam en rang):

b. Materieel:


Te Velde, 14 Mei 1940. 19.00 uur

De C.C. w.g. onleesbaar.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 458.39 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 554.69 KB)