Gevechtsbericht van eerste luitenant J.L. Hollertt

GEVECHTSBERICHT van 10 t/m 14 Mei 1940 door Commandant Eskadron Pag. - 4 R.H.

--------------------

10 Mei:
  5.45 uur Uitgerukt.
  6.15 uur Stellingen in eerste lijn ingenomen.
  Stuk No. 1 ingedeeld bij 5-4 R.H. te Oosterbeek. In den loop van den dag geweervuur ontvangen. Verder geen bijzonderheden.
  Stuk No. 2 ingedeeld bij 2-3 R.H. nabij Schweizer Höhe aan kunstweg Ede - Arnhem. Geen bijzonderheden.
  Stuk No. 3 ingedeeld bij 1-4 R.H. nabij boschrand Langenberg. Geen bijzonderheden.
  Stuk No. 4 ingedeeld bij 6-4 R.H. te Roekel. Geen bijzonderheden.
  11.30 uur Stuk No. 1 teruggetrokken met 5-4 R.H. naar 2e stelling te Heelsum. Enkele vijandelijke motorberijders buiten gevecht gesteld. 2 man eigen bediening gewond aan hoofd en handen, doch deze hebben zich later zelfstandig teruggemeld te Leersum.
  12.00 uur Stuk No. 2 teruggetrokken met 2-3 R.H. naar Langenberg. Geen bijzonderheden.
  13.00 uur Stuk No. 4 teruggetrokken met 6-4 R.H. naar "Het Hek" Noord van Lunteren. Geen bijzonderheden.
  15.00 uur Stuk No. 1 teruggetrokken met 5-4 R.H. naar Renkum. Mitrailleurvuur ontvangen. 1 vijandelijke mitrailleur buiten gevecht gesteld.
  18.15 uur Stukken No. 2, 3, en 4 binnen de voorpostenstrook bij De Klomp aangekomen en te 10.00 uur Leersum bereikt en gerust.
  Stuk No. 1 heeft nadat 5-4 R.H. vanuit Renkum was teruggetrokken te 18.00 uur getracht met deze troepen Wageningen te passeeren, doch hier waren reeds alle wegen versperd. Hierna getracht te rijden over Bennekom, Ede, Vianen, het Pakhuis. De Planken Brug was opgeblazen en kon niet gepasseerd worden. Eén man sneuvelde tengevolge van een landmijn te 19.05 uur. Trekker was vastgereden in berm. Kraanwagen gehaald van Beers-Nefkens te Ede. 20.00 uur trekker weer rijdend en opgesteld in de boerderij aan Maanderdijk, daar Ede reeds bezet was door den vijand. Nachtelijk vuur van eigen artillerie.

11 Mei:
  Trekker No. 4 vernietigd door eigen artillerievuur.
  8.00 uur De bedieningsmanschappen van dit stuk zijn afgemarcheerd en nabij Veenendaal onder vuur van eigen troepen de voorpostenstrook binnengekomen en van daar na 2 uren te hebben gewacht medegereden met pantserwagen van wachtmeester Rossier naar Leersum.
  Te 12.00 uur heeft Commandant Pag. met stuk No. 2 ingedeeld bij 6-4 R.H. deelgenomen aan verkenning tegen Ede. Doch de versperringen nabij Veenendaal konden nergens meer worden gepasseerd.
  18.00 uur Terug naar Leersum.

12 Mei:
  Voortdurend één stuk in stelling gestaan op 4-sprong kunstwegen nabij Hotel Donderberg. Te 19.00 uur alle stukken afgemarcheerd met 4 R.H. richting Grebbe. Eén stuk ingedeeld bij voorhoede 6-4 R.H. en 2 stukken ingedeeld bij Commandant hoofdmacht = Commandant 2-3 R.H. De stukken konden de spoorweg Veenendaal - Kesteren niet passeeren tengevolge van landmijnen. Hierna verzameld bij het Regiment op 3 sprong kunstwegen Noord-West van Remmerden. Opdracht ontvangen van Commandant 4 R.H. 2 stukken in te deelen bij Commandant gevechtsgroep Zuid Majoor De Kruyff en één stuk bij Commandant 2-3 R.H. Wegens overbodigheid ter plaatse gaf Majoor De Kruyff opdracht 2 stukken te doen terugtrekken naar Westelijke rand Rhenen, alwaar zij zich zouden melden bij Commandant 4 R.H. Commandant Pag. heeft stuk No. 2 stelling doen nemen tegenover brug over spoorweg Oost van Rhenen te 2.00 uur op 13 Mei en heeft zich aldaar onder commando gesteld van Commandant 3-4 R.H. Toen Commandant Pag. omstreeks 6.00 uur op 13 Mei zich begaf vanaf commandopost Commandant 4 R.H. naar zijn stuk No. 2 ingedeeld bij Commandant 3-4 R.H. stuitte hij bij Westelijke rand van Rhenen op een ongeordende troep infanterie, die vluchtte vanuit zijn stellingen in Westelijke richting. Deze vlucht was veroorzaakt geworden door vijandelijk artillerievuur. Commandant Pag. heeft toen getracht deze troepen te achterhalen en door middel van toespraken de officieren en manschappen te bewegen weer hun stellingen te hernemen. Het gevolg was een schoorvoetende beweging in Oostelijke richting, doch de stellingen zijn niet meer hernomen. Stuk No. 2 was op dat moment eveneens verdwenen en scheen niet weer te kunnen terugkeeren tengevolge van vijandelijk artillerievuur. Commandant Pag. trof echter in de Westelijke rand van Rhenen zijn stuk No. 4 aan en heeft dit stuk in stelling gebracht bij de brug ten Oosten van Rhenen. Commandant Pag. heeft zich aldaar met dit stuk onder de bevelen gesteld van kapitein der Koninklijke Marechaussee Gelderman. Stuk heeft stelling genomen tegenover de brug en verscheidene malen gevuurd op vijand welke zich verscholen had in huizen. 1ste bericht gestuurd naar Commandant 4 R.H. waarin gemeld, dat wij konden standhouden, indien er versterking zou komen. Ordonnans terug met aanwijzingen omtrent opstelling der andere troepen van 4 R.H. 2de bericht gestuurd naar Commandant 4 R.H. met verzoek om eten voor de troepen, die gedurende 2 x 24 uur niets gehad hadden. Ordonnans kon niet weer terugkeeren wegens vijandelijk artillerievuur. 3de bericht gestuurd naar Commandant 4 R.H. met verzoek om aanvulling munitie en versterking tusschen Station en Rijn. Commandant 4 R.H. was niet meer op zijn commandopost, maar Majoor Van Apeldoorn heeft aldaar het bericht in ontvangst genomen. 4de bericht aan Commandant 4 R.H., dat 1-4 R.H. links van ons was teruggetrokken en dat wij konden standhouden, indien wij versterking kregen. Dit bericht kwam niet te bestemder plaats daar de commandopost verlaten was. Toen geen dezer berichten het gewenschte succes had ging kapitein der Koninklijke Marechaussee Gelderman zelf per trekker naar achteren om versterking te vragen.
  16.45 uur De trekker van stuk pag. No. 4 was buiten gevecht gesteld en de bedieningsmanschappen hebben het kanon onder vijandelijk artillerievuur moeten achterlaten. Stuk No. 2 en 3 bleken zich ondertusschen weer bij het regiment gevoegd te hebben en zijn met de paarden afgemarcheerd onder Commando van Ritmeester Mazel.

De Commandant Pag.
De 1e Luitenant,

(get.) J.L. Hollertt.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.51 MB)