Gevechtsbericht van reserve-ritmeester E.C. Baron van Pallandt

4e Regiment Huzaren
3de Eskadron.


GEVECHTSBERICHT van het gevecht
op den 12 en 13 Mei 1940
----------------------------------------------------

12 Mei     1e Bevel:   ontvangen te 15.30 uur te Amerongen van Commandant Brigade B.
  Opdracht:   Verken in de richting Elst en Rhenen.
  Uitvoering:   Met het eskadron afgemarcheerd en verkend richting Rhenen. Telefonisch bericht aan Commandant Brigade B.: geen vijand in Elst en Rhenen. Zet verkenning voort.
 
    2e Bevel:   ontvangen te 16.45 uur in Commandopost IV Divisie.
  Opdracht:   Het eskadron begeeft zich via Rhenen naar de Grebbeberg. Bezet of passeert Zuid van de straatweg Rhenen - Wageningen den stoplijn en verdrijft evt. vijandelijke afdeelingen.
  Uitvoering:   Bij den stoplijn Oost van Rhenen aangekomen per rijwiel tot Kilometerpaal 110. Verband gezocht met Commandant van de stoplijn (waarbij de Kapitein Greter gezonden door Commandant II L.K.). Door zeer onoverzichtelijke toestand niet verder dan den stoplijn kunnen door dringen. Met het eskadron een bruggenhoofd geformeerd Oost van het viaduct over de spoorlijn te Rhenen.
 
    3e Bevel:   ontvangen te ongeveer 20.00 uur in Commandopost van Commandant IVe Divisie.
  Opdracht:   Het eskadron over het viaduct terugnemen, West van het viaduct een bruggenhoofd formeeren en dit viaduct met spoorbaan hardnekkig blijven verdedigen.
  Uitvoering:   4de Peloton Noord van het viaduct; 1ste Peloton links en rechts van de straatweg; 3e Peloton Zuid van de straatweg bij het station Rhenen en Zuid daarvan 2de Peloton in reserve 200 meter West van viaduct.
Aanleuning:   Noord 1 Sectie zware Infanterie mitrailleurs.
Bij het viaduct 1 zware mitrailleur (Kapitein der Koninklijke Marechaussee Gelderman).
Zuid 1 compagnie Infanterie.
 
    4e Bevel:   ontvangen te ongeveer 22.00 uur van Commandant IVe Divisie.
  Opdracht:   Zoek Commandant 4 R.H. op en overhandig hem een schriftelijke opdracht tot steunverleening. Daarna weer bij het eskadron vervoegen.
  Uitvoering:   Bij de viersprong van wegen Veenendaal - Rhenen en Elst - Vreeswijk, Commandant 4 R.H. aangetroffen en opdracht overhandigd.
 
    5e Bevel:   ontvangen te 21.00 uur van Commandant 4 R.H.
  Opdracht:   Breng Commandant 1-4 R.H. naar spoorbaan Noord van het viaduct en blijf met 3-4 R.H. in de bestaande opstellingen in hardnekkige verdediging.
  Uitvoering:   1-4 R.H. in opgegeven stelling Noord van het viaduct aan de spoorlijn gebracht. Het 4e Peloton van 3-4 R.H. gevoegd bij het 1e Peloton aan de straatweg.
 
13 Mei     6e Bevel:   van Commandant IIe Legerkorps (bij monde van 1e Luitenant Wurfbain) ongeveer 12.00 uur.
  Opdracht:   Tracht een doorbreken van vijandelijke afdeeling(en) tusschen de stad Rhenen en de rivier tegen te gaan.
  Uitvoering:   Met 2 Pelotons een tirailleurlinie geformeerd met 5 lichte mitrailleurs M20 langs den dijk West van Rhenen vanaf den straatweg tot het pontveer aan de Rijn.
Door vijandelijke artillerievuur gedwongen te ongeveer 14.30 uur deze open linie te verlaten. Het Eskadron verzameld en begeven naar Commandopost Commandant 4 R.H.
 
    7e Bevel:   van Commandant 4 R.H. te ongeveer 14.45 uur.
  Opdracht:   Trek terug in Noordelijke richting en neem een beschermingsstelling in voor Mitrailleureskadron nabij Remmerdenscheheide (Vt. 445-465). Front Oost.
  Uitvoering:   Het Eskadron in aangegeven beschermingsstelling gebracht.


Commandopost, 16 Mei 1940.
De Commandant 3-4 R.H.
De Reserve Ritmeester,
(get.) E.C. Baron van PALLANDT.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 914.29 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 727.68 KB)