Inspectietocht met Commandant Veldleger op 17 mei 1940

B1.

INSPECTIE DOOR DEN COMMANDANT VELDLEGER OP 17 MEI 1940
van het Gevechtsterrein KRUIPONDER - PROTESTANTSE KERK
in vt. 28-67 oude kaart, 168-442 nieuwste kaart

-------------------------

 1. VOORPOSTEN AAN HET NIEUWE KANAAL.
  Hier stond een geheel onbeschadigd stuk 6 veld, geen enkele vijandelijke treffer was in de buurt te constateeren. Er was geen munitie bij het stuk aanwezig. Ongeveer 24 buizen lagen in een gesloten doos gepakt bij het stuk. De 6 veld munitie bevond zich in een munitienis pl.m. 50 meter van de opstellingen van het stuk in kisten. Twee geheel gevulde rakken met ongeconfectionneerde projectielen daarbij.
  Door dit stuk is geen enkel schot afgegeven.
  Geen hindernis op de toegangswegen.
  Infanterieopstellingen zijn in groote wanorde verlaten, de geheele uitrusting (behalve een gedeelte van het leergoed) is achtergelaten. Slechts enkele leege hulzen werden in de opstellingen aangetroffen.
  (voor enkele namen van de bezetting: zie verslag 1e luitenant Jonkheer Bosch van Drakenstein.)
  Tusschen de opstelling voornoemd en de werken bij KRUIPONDER heeft een flink artillerievuur gelegen, vermoedelijk eigen artillerievuur. Vele trechters waarbij enkele in de komkeering (weg).
 2. Klik hier voor een uitvergroting
  De aanval op de voorpostenstrook van de IVe Divisie op 11 mei 1940 - Schets/kaart nr. C.3 (1955)
  Bij KRUIPONDER werd met een vlot over de GRIFT (kanaal) gevaren. De werken bij KRUIPONDER waren verre van af. Wel was reeds een flinke aarden wal aanwezig. 3 kazematten waren geheel gereed.
  Het grondlichaam draagt geen sporen van bezet te zijn geweest. Nabij de kazematten waren reeds stukken loopgraaf in orde.
  Uit een der kazematten (nr. 24) is flink gevuurd. Deze kazemat bevatte een emmer vol met ledige hulzen en kreeg 10 treffers van een kleine Duitsche granaatwerper, die op de kazemat geen uitwerking had; slechts een paar kleine schilfers waren er afgesprongen.
  Uit een der andere twee kazematten (rechter) nr. 23 was niet gevuurd, uit de 3e (linker) nr. 25 was hoogstens een band afgevuurd. Bij deze 3e kazemat lagen twee lichte mitrailleurs met geheel gevulde trommels op de mitrailleurs, deze wapens hadden blijkbaar niet gevuurd.
  Pl.m. 300 meter achter het water bij KRUIPONDER lagen eenige opstellingen die geheel af waren.
  Slechts op een zeer enkele plaats van schutters lagen een paar hulzen, op een plaats lagen een paar handgranaten op de dekking klaar.
  Overigens bevonden de munitie en de handgranaten zich in kisten in de schuilnissen en munitienissen.
  Bedoelde opstellingen pl.m. 2 à 3 meter achter KRUIPONDER waren bezet geweest door personeel van IIe Verlichtingsafdeeling.
  Hieronder volgen eenige namen, die op de overal gevonden uitrustingen waren bevestigd:
  P.C. DAAMEN Jr. (IIe Verlichtingsafdeeling)
  J. BOSCH (IIe Verlichtingsafdeeling) Dienstplichtig korporaal DE COCQ (IIe Verlichtingsafdeeling)
  In de weide tusschen KRUIPONDER en den kunstweg West daarvan gelegen (op pl.m. 1 kilometer) lagen overal uitrustingsstukken verspreid.
  Op een plaats een geweer (nr. 9244 V)
  Nabij de opstellingen aan den kunstweg (Maatsteeg) waren geen of slechts zeer onnoozele hindernissen.
  Een prikkeldraadrol kon zonder moeite opzij worden geschoven en voorts kon men er overheen stappen.
  Aan deze weg lagen vele losse draadrollen (op haspel).
  In de opstelling aan de zuidelijke rechter knik in de Maatsteeg (kunstweg deel, vt. 30-67 oud, 170-442 nieuw) heerschte grote wanorde, veel etenswaren, een emmer met eieren, een flesch advocaat.
  In de kazemat, die gesloten was van voren, geen zware mitrailleur gemonteerd, nergens hulzen. Hier is geen schot gelost.
  Geen enkele artillerietreffer op eenig verdedigingswerk, noch bij voorposten, noch bij KRUIPONDER, noch aan de Maatsteeg.
  De laatstbedoelde opstelling met kazemat is bezet geweest door Sergeant W.H. van KALKEN (zie appèllijst) van (1e stuk) 2e sectie 4 M.C. (kazemat 31).
  Voorts kaartjes aan de uitrustingen van:
  Soldaat PIET ALBERTS (4 M.C.)
  Reserve 1e Luitenant W. Visser van 19 R.I. (commandant 2e sectie 4 M.C., zie verslag)

  In verslag van 17 Mei opgenomen.

De ordonnansofficier,
get. Geertsema

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 8.70 MB)