Inspectietocht met Commandant Veldleger op 22 mei 1940

G.

INSPECTIETOCHT C.V. 22 MEI 1940.

 1. Via "POLYGOON" ging de Heer VAN BILSEN mede om eenige opnamen te maken van de Grebbestelling (14 stuks).
 2. Verplaatsing Veldleger.
  Deze moet in grootste orde voltrokken worden. Uitrusting, tuig, en paarden en voertuigen in goeden staat. Commandanten zijn verantwoordelijk voor stipte naleving en handhaving tucht.
 3. 3-I-8 R.I. stoplijn van weg RHENEN - WAGENINGEN
  Sectie Vaandrig EVERTSE en mitrailleuropstelling Sergeant UBBRINK zeer veel hulzen. Steel Duitsche handgranaten in loopgraaf. Meest rechter mitrailleur Sergeant SCHEPEN zeer weinig hulzen. C.V. kreeg den indruk dat hier niet zoo'n hevige aanval was geweest, veel minder "Schützlocher".
  Bescheiden uit commandopost bijgevoegd (zie bijlage).
 4. Artillerieopstellingen
  Alle munitiekisten leeg, ook hier Duitsche handgranaatsteel.
 5. Hulpverbandplaats 8 R.I. Zuid van kunstweg Ouwehand's dierenpark.
  Geen sporen van behandeling gewonden!
  Witte driekante doek aan draagstokken veldbrancard uitgezet.
  Een granaattrechter.
 6. Sergeant v.d. WOLDE van het Bataljon spoorwegtroepen brugdetachement nr. 9 verklaarde dat de ontstekingsinrichting van spoorbrug en viaduct weigerden. De kanonneerboot "FREIJA" (bedoeld rivier kanonneerboot Hr.Ms. Freyr) heeft toen de brug stukgeschoten, terwijl de ontsteking van het viaduct door een Duitsche granaat tot ontploffing kwam. Beiden op tijd! (later onderzoek wijst anders uit)
 7. Voormalig Hoornwerk.
  Kazemat 13 3 treffers van pantserhagel (2,5 cm) in boldoorvoering, nog zeer vele andere er omheen. Kazemat intact (zie vorige rapport). Stukken van handgranaten, kapot puntdraadversperring wijzen op verwoede strijd, die vermoedelijk uit den rug plaats had.
 8. Frontlijn Noordelijk van Grebbesluis.
  Eigen grondlappen voor de loopgraven.
  Sectie 1e Luitenant Timmermans (2-I-8 R.I.)
  1e Luitenant SLAGER, Vaandrig Wassenaar over het algemeen zeer veel hulzen.
  Zoowel van de lichte mitrailleur als van geweerschutter, kazemat nr. 19: 26 banden, ontvangen treffers pl.m. 50 waarvan 9 in schietgat.
  Kazemat 20: 16 banden, ontvangen treffers 26
  Kazemat 21: 16 banden, ontvangen treffers 22
  Kazemat 22: 8 banden, ontvangen treffers 10
  Pantserafweergeschut-opstelling Noord van nr. 19: 18 projectielen verschoten
  Pantserafweergeschut-opstelling Noord van nr. 3 rekken + 2 projectielen.
  Algemeene indruk is dat in het Zuidelijke gedeelte (afgewerkte stelling) goed gevochten is, veel geschoten en men in orde met medeneming wapens, helmen is teruggegaan of anderszins. De munitie was vrijwel op en men had juist reservemunitie aangetrokken. Kazemat 20, 21 hadden bijvoorbeeld hun rantsoen opgeschoten.

  In het onafgewerkte deel daarentegen heerschte chaos alom uitrusting, weinig gevuurd, volle munitie- en granaatkisten, lichte mitrailleur 1 à 2 trommels gevuurd.
  Daar ook geweer nr. 6284 LL met witte handdoek boven de stelling. Namen van soldaten aldaar:
  H.J.M. KOSMAN
  A. AUSEN
  T.H.J. MASSEN
  Korporaal E. AALBERS
  G. HOEFMAN
  C.C. JANSEN
  G.E. PULTEN
  L.W. HEIJNEN
  M. de HAAN
  3-1-II-8 R.I.
  Idem
  Idem
  8 Pag. Compagnie
  Idem
  Idem
  Idem
  Idem
  M.C.-II-8 R.I.

  van goede gedeelte
  de 3 genoemde 1e luitenants
  dpl. v.d. WEERDE
  Chr. DENIS

  11 Compagnie Pag.
  ?
 9. Een pagtrekker was achter de stelling door een voltreffer vernield. Hier waren diverse projectielen van mortieren en artillerievuur ingeslagen.
  Op de frontlijn zelf sporadisch artillerievuur, hoofdzakelijk mortiervuur.
 10. Kazemat 26 en 27
  De eerste had zeer veel gevuurd, rondom de kazemat diverse "Schützlocher" der Duitschers.
  Kazemat 27 was reeds opgeruimd. Twee zware treffers in de opstelling veel mortiervuur. Puntdraadversperring was hier doorbroken (platgetrapt).
  De indruk is, dat hier tot handgemeen is overgegaan. Tegen de opstelling lagen 3 overjassen met witte armband. Vermoedelijk Nederlandsche gevangenen, door de Duitschers tegen de stelling ingezet.
  Namen van soldaten kazemat 27:
  W. HIDDINK     2-I-8 R.I.??
  H.A. Frölich     Sergeant 4 M.C.
Bijgevoegd rapport
Kapitein Beaumont.

De ordonnansofficier.
(get.) Bosch van Drakenstein.

N.B.

 1. Mededeeling Dr. Hospitaal Arnhem aan kornet van Voorst tot Voorst dat mitrailleurvuur uit boomen zouden zijn doozen, waarin apparaten, die bij opdrogen zouden springen (zooals bij zaaddozen van bloemen) en alsdan het mitrailleurvuur imiteerden.
 2. bijgevoegd:
  1e. losse Duitsche patroon gevonden pl.m. 20 Mei op de Grebbe.
  2e. een papieren band met 7 gaatjes, vermoedelijk van schrikapparaat.
paraaf B.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 8.84 MB)