Lotgevallen die bij de geschiedenis schakels vormen

LOTGEVALLEN, die bij de geschiedenis schakels vormen.

-----------------------------------

    Vaandrig De Ridder, van 2-I-8 R.I., die het hoornwerk (Noordelijk) bezet had, is teruggetrokken op de sectie Timmermans op 12 Mei in den middag. Hij is met Luitenant Timmermans uitgeweken naar het Noorden, daarna naar het Westen en terechtgekomen in den nacht van 12 op 13 Mei in de stelling van Vaandrig Elzas. (3-II-8 R.I.)
    Hij vond daar toen Vaandrig Terpstra (1-I-24 R.I.). Gedurende het artilleriebombardement op 13 Mei voormiddag is hij uitgeweken naar commandopost Commandant 8 R.I. en heeft verder de lotgevallen van Commandant 8 R.I. gedeeld.

    Vaandrig Elzas van 3-II-8 R.I. is op 12 Mei aangewezen voor den tegenstand onder bevel van Majoor Jacometti.
    Nadat hij in de stelling van de 3e sectie van 2-III-8 R.I. is teruggekomen en daar niet kon teruggaan naar zijn eigen stelling heeft hij daar den nacht doorgebracht, doch gaat dan 13 Mei in den voormiddag naar zijn eigen stelling terug.
    Hij vindt daar dooden en een gewonde, (vermoedelijk van I-24 R.I.) zie hierna.

    Vaandrig Terpstra van 1-I-24 R.I. rukt met I-24 R.I. over het viaduct te Rhenen in den namiddag van 12 Mei.
    Hij ontvangt opdracht van Kapitein Hulleman namens Commandant 8 R.I. om met twee sectiën (waarvan inmiddels een groep een verkenningsopdracht krijgt), dus met 1 2/3 sectiën, een hem onbekend stellingdeel te bezetten, waarheen hij door Kapitein Hulleman wordt gebracht. Dit is zeer waarschijnlijk het stellingdeel van Vaandrig Elzas geweest.
    Hij, Terpstra, zit daar 's nachts, terwijl overal geschoten wordt. Bij hem komt 's nachts Vaandrig De Ridder, die in een mitrailleurnest kruipt en niets doet.
    's Morgens begint artilleriebeschieting. Er vallen 4 dooden en een zware gewonde. De artilleriebeschieting wordt zoo intens, dat men in de schuilplaatsen moet kruipen. Na een paar uur mindert de beschieting en komt Vaandrig Terpstra uit zijn schuilplaats. Dan zijn zijn mannen en de vaandrig De Ridder verdwenen.
    Hij heeft 2 ordonnansen over, die hij niet bewegen kan terug te gaan, zoodat hij alleen gaat. Hij kan de commandopost van Commandant 8 R.I. niet bereiken, want daar wordt op hem geschoten.
    Hij wordt in de omgeving gevangen genomen.
    Als hij weg is, komt Vaandrig Elzas in zijn stelling terug, vindt mitrailleurs en wapens en de dooden en een zwaar gewonde. Als die er even is, worden zij in den rug aangevallen en moeten zij zich overgeven.

-------------------------

Vaandrig Claassen van 3-II-8 R.I., 1e sectie trekt Maandagmorgen terug op de stelling van de 2e en 3e sectie, waartoe vaandrig Elzas behoort.
    Zijn verslag is vaag; omtrent het lot van zijn mannen vertelt hij niet veel. Hij zegt, dat een ordonnans bij hem in de stelling kwam en mededeelde, dat moest worden teruggetrokken. In dit verhaal de omgekeerde lezing van korporaal Hottinga (M.C.-III-8 R.I., daarna M.C.-I-8 R.I., daarna paviljoen enz.) die een slapende vaandrig in een stelling vond, terwijl de vijand op 700 meter was?

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 781.42 KB)