Memorandum van reserve-eerste luitenant D.H. Lindeman

Memorandum (van waarnemend Commandant 1-III-8 R.I.)

  Vrijdag 10 mei 1940.
  Plm. 3 uur: Stelling betrokken. Graad van strijdvaardigheid 3.
  Ca. 5 uur: Graad van strijdvaardigheid 4 trad in.
  De hele dag trokken vliegtuigen over. Een enkele keer dook er een en schoot kleine projectielen af op onze opstellingen. 's Middags kwam bericht dat vreemd uitgedoste Duitsers waren waargenomen bij Heelsum, die contact hadden gehad met eigen lichte troepen.
  Om ca. 17.00 uur waren de eigen lichte troepen binnen.
  De avond bracht geen bijzonderheden voor de eigen stelling.
  Wel konden we horen dat er voortdurend contact was tussen Nederlandse en Duitse troepen.

  Zaterdag 11 Mei 1940.
  Vroeg in de morgen begonnen de Duitse troepen hun operaties tegen de voorposten.
  Op de Grebbedijk werden enkele aanvallen afgeslagen.
  De Duitse artillerie bestookte de 6-veld en de zware mitrailleuropstelling in de uiterwaarden.
  Terzelfder tijd deden ze een grote aanval op 3-III-8 R.I., gesteund door artillerie.
  Tegen 12.00 uur werd deze aanval overgebracht naar het terrein van 1-III-8 R.I.
  Hierbij bleek dat de Duitse troepen een bepaalde tactiek volgden n.l. aanvallen op de flank.
  Daar onze eigen opstellingen in hoofdzaak berekend waren voor het afgeven van frontaal vuur en door de gemaakte schietsleuven het uitzicht werd belemmerd, werd de uitwerking van eigen vuur zeer beperkt.
  Ook veel hinder werd ondervonden van de bomen daar de opruimingen op het laatste moment moesten plaats vinden en dus niet voldoende konden worden uitgevoerd.
  Uit mijn eigen stelling heb ik flankerend laten vuren toen de Duitse troepen een aanval deden op de 3e en 4e sectie van 1-III-8 R.I.
  Te plm. 15.00 uur, toen de aanval op mijn eigen sectie kwam, hebben de Duitse troepen eerst mijn 2 voorste groepen genomen.
  Daarna heb ik met mijn eigen groep geruime tijd weerstand geboden, maar toen ik dreigde omsingeld te worden, ben ik strijdende terug getrokken op de achter gelegen opstellingen, tot wij tenslotte onder vuur kwamen van de eigen troepen op de Grebbeberg.
  De Duitse troepen staakten hierop de achtervolging.
  Dit was te plm. 17.30 uur.
  Met mijn eigen groep en nog enkele andere teruggetrokken groepen ben ik toen onder hevig artillerie- en mitrailleurvuur de Rijn overgestoken bij het Opheusdense veer.

De Waarnemend Commandant 1-III-8 R.I.
De Reserve 1e Luitenant,

D.H. Lindeman.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1.28 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 864.58 KB)