Overzicht terugtrekking der artillerie op 13 mei 1940

 1. Het aantal onbruikbare vuurmonden, na het verlaten der stellingen op 13 Mei.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  I-8 R.A. (totaal 8 vernielde vuurmonden)

  3-I-8 R.A.
  1 vuurmond vernield door een ontijdige springer. Overige 3 vernageld op initiatief Batterijcommandant pl.m. 11.00 uur.

  2-I-8 R.A.
  2 vuurmonden vernield door vijandelijk vuur en door de ontijdige springer. 2 vuurmonden vernageld op initiatief Batterijofficier.

  1-I-8 R.A.
  Geheel intact teruggetrokken.

  III-8 R.A. (totaal 12 vernielde vuurmonden)
  Order van Divisieartilleriecommandant (D.A.C.) pl.m. 13.20 uur vuurmonden onbruikbaar maken; Afdelingscommandant besliste: "tijdelijk" onbruikbaar maken pl.m. 14.00 uur.

  I-16 R.A. (totaal 4 vernielde vuurmonden)

  1-I-16 R.A.
  Nadat reeds 2 vuurmonden en een deel der munitie door vijandelijk vuur vernield was, de overige 2 vuurmonden vernageld op last van D.A.C. pl.m. 13.00 uur.

  I-15 R.A. (totaal 0 vernielde vuurmonden)
  1 vuurmond door vijandelijk vuur "onklaar".
  Overige 7 zou op last van Legerkorpsartilleriecommandant (L.K.A.C.) onbruikbaar worden gemaakt pl.m. 14.00 uur.
  Niet uitgevoerd door Afdelingscommandant, doch de 8 vuurmonden te pl.m. 15.30 uur in bruikbare toestand uit de stellingen gehaald.

  I-12 R.A. (totaal 0 vernielde vuurmonden)
  Alle 16 vuurmonden in tact teruggenomen.

  II-19 R.A. (totaal 12 vernielde vuurmonden)
  10 vuurmonden op 12 Mei en 2 vuurmonden op ochtend 13 Mei vernageld.


 2. Laatst afgegeven vuren op 13 Mei.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  I-8 R.A.
  1e Batterij te 13.00 uur
  2e Batterij te 13.30 uur
  3e Batterij te 11.00 uur

  III-8 R.A.
  1e Batterij te 10.20 uur
  2e en 3e Batterij te 6.10 uur

  I-16 R.A.
  Alle Batterijen te 6.11 uur

  I-15 R.A.
  Alle Batterijen te 12.14 uur

  I-12 R.A.
  3 Batterijen te 8.30 uur, doch niet in het Vak IVe Divisie

  Sectie II-19 R.A.
  Niet gevuurd.

  De geleende afdeling II-4 R.A.
  Alle Batterijen te 6.10 uur.

 3. Het verlaten der Commandoposten of batterijstellingen op 13 Mei.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Legerkorpsartilleriecommandant (L.K.A.C.) (1) pl.m. 17.30 uur; te 19.10 uur de Staf verlaat Doorn.

  I-12 R.A. te pl.m. 13.45 uur

  I-15 R.A. te pl.m. 17.30 uur na een tijdelijke afwezigheid

  Sectie II-19 R.A. te pl.m. 7.00 uur

  Divisieartilleriecommandant (D.A.C.) te 13.35 uur

  Commandant I-8 R.A. te 10.36 uur (commandopost achter spoorbaan verlaten)
  1-I-8 R.A. te 14.10 uur
  2-I-8 R.A. te 14.30 uur
  3-I-8 R.A. te 11.00 uur

  I-16 R.A.
  1e Batterij te pl.m. 13.20 uur
  2e en 3e Batterij te pl.m. 14.00 uur

  III-8 R.A. gehele afdeling te 14.30 uur

  (1) Reeds te 14.30 bericht van Commandant IIe Legerkorps: IIe Legerkorps zal teruggaan achter de Waterlinie.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.57 MB)