Rapport van reserve-eerste luitenant H.J. Tackenberg

afschrift

Rapport van Reserve 1e Luitenant M.A. H.J. Tackenberg van II-11 R.I.

Klik hier voor een uitvergroting
Officieren van II-11 R.I. bij Hotel Darthuizen te Leersum (26 oktober 1939) » meer
Op Zondag 12 Mei 1940, des avonds ca. 23.30 uur kwam ik de villa Darthuizen binnen. Aldaar trof ik een Kapitein-Paardenarts van de ziekenstal, die in den oorlog op Darthuizen was geweest. Zijn naam is me ontschoten, wellicht weet de Reserve 1e Luitenant M.A. van III-11-R.I. Te Winkel die naam nog, daar deze ook enige tijd op Darthuizen verbleef. Verder zaten daar in de hal te slapen: 1e Luitenant Hoogvliet, Sergeant-Majoor Weber en ik meen Sergeant Ebbers.
De Kapitein-Paardenarts drukte tegenover mij zijn bevreemding uit over het verblijf van deze heren die dien avond daar waren aangekomen en rustig gingen zitten. Wij hebben hen gewekt en gevraagd naar het doel en de reden van hun aanwezigheid.
Luitenant Hoogvliet deed toen een verward verhaal, waaruit ik echter kon opmaken, dat de Bataljonscommandant Reserve Majoor Van Dijk hem zou hebben opgedragen de vastgelopen keuken- en goederentrein uit het Amerongsche Bosch op te halen. Mij werd toen ook verteld, dat er een span van de keukentrein gedood was door een bombardement van Prattenburg; dat het verschrikkelijk was, enz. Ik heb toen vanuit villa Darthuizen de Divisie opgebeld en de zaak uiteengezet. Ik vernam toen, dat Majoor Van Dijk gearresteerd was, dat het Bataljon was ingezet onder commando van Overste Land en dat de Luitenant Hoogvliet met het aanwezige personeel zich onverwijld diende te melden bij den commandopost Divisie te Remmerden.
De Luitenant Hoogvliet was van dit gesprek getuige, alsmede de Kapitein-Paardenarts. Ik heb Luitenant Hoogvliet toen het ontvangen bevel medegedeeld en ben toen zelf vertrokken naar de aanvangsplaats te Austerlitz volgens het verplegingsbevel.
Maandagmorgen vroeg den 12 [13] Mei d.a.v. was ik weer te Leersum om artikelen uit het magazijn aan den Hoolweg op te laden. Ik ben toen niet meer in de villa geweest en weet dus niet of de Luitenant Hoogvliet c.s. daar toen nog was.
Maandagmiddag ca. 15.00 uur was hij daar wel, omdat ik daar toen de levensmiddelentrein ging verzamelen en het gehele magazijn liet leeghalen en op auto's pakken.
De fourier van II-11 R.I. (die met rood haar) kwam mij toen vertellen, dat ik alle beschikbare treinen moest verzamelen en optrekken naar Werkhoven. Dit maar klakkeloos te doen zonder mijn Commandant te raadplegen, leek mij te gek.
Daar ik de Bataljonscommandant niet kon bereiken omdat de weg bij Amerongen was afgezet, ben ik zelf naar Werkhoven gegaan, samen met sergeant Tebbers en kreeg ik toen van de Divisie zelf bevestiging van deze order.
Toen ik terugkeerde te Darthuizen was de Luitenant Hoogvliet met de keuken- en goederentrein reeds vertrokken naar Werkhoven, ofschoon de levensmiddelentrein daar op mijn orders en terugkeer was blijven wachten.
Ik ben toen naar Werkhoven gereden met de levensmiddelen auto's en trof daar Luitenant Hoogvliet reeds in de colonne voor den afmarsch naar Utrecht.

Rotterdam, Schiebroek, 17.10.41.

De Reserve 1e Luitenant M.A.
(get.) H. Tackenberg.

Voor eensluidend afschrift,

w.g. H.H.A. de Graaff
Plv. Secretaris.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.94 MB)