Rapport van sergeant der Genie R. van Veen

Mijnenvelden, vernielingen en versperringen aangebracht
door personeel van de 4e Compagnie Pioniers op 10 Mei 1940.
---------------------------------------------------

A.   300 landmijnen gelegd door (vermoedelijk) Sergeant Verhagen en Sergeant Edelman, wonende respectievelijk te Vught en te Voorburg.
Na de capitulatie 2 spoorwegarbeiders die langs de spoorlijn fietsen omgekomen.
B1,B2,B3. B1.  Boomversperring waaronder mijnen gelegd, tevens in de aangrenzende tuinen. Aantal 20.
B2.  Langs de tramlijn 20 mijnen gelegd.
B3.  Boomversperring en in de taluds 20 mijnen gelegd.
Versperring om mijnen gelegd door Sergeant van Rossum, wonende te Delft. Resultaat persoonlijk geconstateerd vijandelijke verliezen.
C. D. C.  Duiker opgeblazen, daarna in de uitgeworpen grond mijnen gelegd, 20 stuks.
D.  20 mijnen gelegd.
C. D. door Sergeant van der Houwen, wonende te Vlaardingen.
Resultaat: Persoonlijk geconstateerde vijandelijke verliezen.
E.   300 mijnen gelegd, door Sergeant R. van Veen en Sergeant T. van Gellekom, respectievelijk wonende te Winterswijk en te Utrecht.
Tankversperring aangebracht, van met beton gevulde en met zware kettingen verankerde putringen waarin spoorrails. Aangebracht door Sergeant R. van Veen.
F.   Duiker en brug opgeblazen door Sergeant Ir. J. Koops, wonende te Rotterdam.
G.   Springstof in duiker aangebracht, en een tiental mijnen gelegd.
H.   40 mijnen gelegd op en in de nabijheid van kruispunt van wegen. Resultaat. Gecontroleerde vijandelijke verliezen.
G en H vermoedelijk gelegd door Sergeant Bungener of Sergeant von Lindern, beide adressen onbekend.
 
Kt. vkt. 31,3 - 72,3     25 mijnen gelegd.     Door Sergeant K. Boersma te Kampen en vermoedelijk Sergeant von Lindern.
Kt. vkt. 31,2 - 72,6 25 mijnen gelegd.
Kt. vkt. 31,5 - 72,8 60 mijnen gelegd.
Kt. vkt. 31,5 - 73,8 40 mijnen gelegd.


Overige vernielingen.
------------------------------------------------

17 bruggen over het Apeldoorns - Dierens Kanaal, o.a. verkeersbrug (ophaalbrug) in de Rijksweg van Zutphen naar Arnhem, en de draaispoorbrug in de spoorlijn Zutphen-Arnhem. Verder 15 draaibruggen. Voorbereid door Sergeant R. van Veen, waarvan foto's bijgevoegd.

Spoorwegviaduct te De Steeg. Voorbereid door de 1e Luitenant der Genie G. Maas. Overleden 1944.

Alle bruggen in en aan de buitenzijde der stad Wageningen door Sergeant van Gellekom en Sergeant Ir. J. Koops.

Brug over het afwateringskanaal aan de voet van de Grebbe en viaduct over de spoorlijn te Rhenen, door Sergeant J. van Rossum.

Verder diverse boomversperringen, teneinde 's-vijands opmarsch te vertragen.


Soesterberg, 14 Juni 1950.

de Sergeant der Genie
R. van Veen
P.K.S.2.
Du-Moulinkazerne.

Opgenomen ter plaatse door Sergeant R. van Veen, en gecontroleerd, en in orde bevonden door de Commandant der 4e Compagnie Pioniers, de reserve Majoor der Genie Ir. P.S. van Walsum te Amsterdam.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 677.45 KB)