Schrijven over afdelingswaarnemingspost I-15 R.A.

Commandant I-15 R.A.

No. A 1096/8

ONDERWERP: Waarnemingspost.

Bijlage: Schets.

Veldleger, 16 April 1940

Hiermede bericht ik U, dat de afdeelingswaarnemingspost voor de normale stelling van I-15 R.A. zal worden geplaatst in den boom, staande bij vt. 167,20 - 443,00 volgens bijgaande schets.

De Majoor, Commandant I-15 R.A.
(get.) J.H. Kramer

Aan:
Commandant 15 R.A.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 6.48 MB)