Schrijven van kolonel b.d. W.P. van den Abeelen

W.P. van den Abeelen
Kolonel der Artillerie b.d.

onderwerp:
inlichtingen
 


Huizen (N.H.), 24 Februari 1954


   De vraag vervat in Uw brief van 18 dezer No. 105, meen ik enigszins uitgebreid te moeten beantwoorden, daar in de taak van Staf I en II 15 R.A., betrekkelijk kort voor 10 Mei, wijzigingen plaats vonden.

   Commandant 15 R.A. was met zijn staf aangewezen als Commandant Legerkorps Artillerie - IIe Legerkorps (C.L.K.A.-II L.K.) totdat einde Maart 1940 II L.K. werd versterkt met 19 R.A. onder commando van een Luitenant-Kolonel. Van toen af, werd Commandant 19 R.A. met zijn staf aangewezen C.L.K.A., met een uitbreiding van twee kapiteins V.R.D. van Staf 15 R.A.

   I en II - 15 R.A. werden ter versterking van de divisie-artillerie gesteld onder de bevelen van Commandant - IV Divisie respectievelijk Commandant - II Divisie.

   Commandant 15 R.A. werd met twee luitenants-verkenner en enig personeel voor V.R.D. en verbindingsdienst tijdelijk belast met het commando over een vooruitgeschoven afdeling van 2 batterijen 7 veld, tijdelijk onttrokken aan de rechtstreekse steun.

   Beide laatstgenoemde wijzigingen werden op 10 Mei van kracht.

   Hieronder volgt een opgave van de namen, rangen en functies van de officieren van Staf - 15 R.A. onder vermelding van de (nieuwe) bestemmingen op 10 Mei.

Commandant - 15 R.A. Majoor W.P. van den Abeelen Commandant vooruitgeschoven afdeling
Kapitein Adjudant Reserve Kapitein ir. Witteveen (x)
V.R.D. Kapitein A.H. Weijns
en Reserve Kapitein mr. J. Eskens
beiden in staf C.L.K.A.
Luitenants-verkenner Reserve 1e Luitenants dr. ir. J.J. Koopmans en B.J.M.A. Luyk beiden in staf vooruitgeschoven afdeling
Commandant Vbd.Afd. Reserve Kapitein mr. P.B. Cos (x)
Gasofficier 1e Luitenant J. Verkroost (x)
Officier van Gezondheid O.v.G. 1e Klasse F. van Deursen (x)

(x) zijn in het kantonnement Driebergen gebleven.


   Tenslotte teken ik aan, dat op 12 Mei de batterijen 7 veld van de vooruitgeschoven afdeling weder bij de afdelingen voor rechtstreekse steun zijn ingedeeld. De officieren van 15 R.A. werden opgenomen in de Staf L.K.A.C.-II L.K. Na de terugtocht uit de Grebbelinie naar de Hollandse Waterlinie is Commandant 15 - R.A. met zijn staf weder aangewezen als C.L.K.A.

De Kolonel der Artillerie b.d.
Voormalig Commandant 15 R.A.

W.P. van den Abeelen.

Aan de Directeur Krijgsgeschiedkundige Afdeling
Kanaalweg 2
's - Gravenhage

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.98 MB)