Tijdtafel betreffende de uitgegeven bevelen op 12 mei 1940

TIJDTAFEL, betreffende de uitgegeven bevelen op 12 Mei door
Commandant Veldleger, Commandant IIe Legerkorps, Commandant IVe Divisie,
Commandant Brigade A. en Commandant Brigade B.


(opgemaakt door Luitenant-Kolonel De Klerck)

TIJD VAN WIEN AAN WIEN EN (OF) WELKE ORDER.
14.50 uur Commandant IIe Legerkorps Opdracht van Commandant IVe Divisie. Kazemat 5, 6 en 7 hernemen. 4 R.H. ter beschikking IVe Divisie te Leersum.
15.00 uur Commandant IVe Divisie Telefonisch op commandopost Commandant II-19 R.I. aan Commandant III-11 R.I.: stoplijn op de Grebbe bezetten.
15.00 uur Commandant IVe Divisie Telefonisch aan Commandant II-19 R.I.: Stelling voor Divisie Reserve innemen. 1 Compagnie en 1 Sectie Mitrailleur Compagnie voor hernemen Heimerstein.
15.00 uur Commandant IIe Legerkorps I-24 R.I. oprukken naar Rhenen, ter beschikking IVe Divisie.
15.10 uur Commandant IIe Legerkorps Aan IIe Divisie: Divisie Reserve (II-11 R.I.) per auto van Vacantiekolonie naar Rhenen.
15.15 uur (onleesbaar) Frontlijn 8 R.I. doorbroken.
15.15 uur Commandant Veldleger Commandant Brigade B.: Brigade B. over de Rijn naar bedekte terrein Noordoost Amerongen.
15.15 uur Commandant Veldleger Auto Regiment 2e Compagnie sturen naar Wijk bij Duurstede, vervoer van 2 infanteriebataljons.
15.15 uur Commandant Veldleger Commandant Brigade A.: Een bataljon van Brigade Reserve (I/46 R.I.) over de Rijn, medehelpen Grebbe heroveren.
15.15 uur Commandant Veldleger IIe Legerkorps moet tegenaanval doen.
15.15 uur Commandant Veldleger IIIe Legerkorps moet een bataljon aanwijzen als reserve voor Brigade A. (III-33 R.I.).
15.30 uur Commandant IIe Legerkorps Contact met Commandant Brigade B., nadat Commandant Veldleger alle krachten van Brigade B. op mars had gezet.
15.30 uur Commandant Veldleger Commandant Brigade B.: Onderdelen over de Rijn naar Noordoost Amerongen. 2e compagnie Auto Regiment voor vervoer van 2 bataljons 29 R.I. uit Wijk bij Duurstede.
Commandant Brigade A.: Bataljon Brigade Reserve (I-46 R.I.) over de Rijn.
Commandant IIIe Legerkorps: Een bataljon aan Brigade A. (III-33 R.I.)
Commandant IIe Divisie: Persoonlijk bevel voor tegenaanval onder Commandant IIe Divisie.
15.30 uur Commandant Brigade B. Aan Commandant 3-4 R.H.: Verkennen richting Elst - Rhenen, daarna ter beschikking IVe Divisie.
15.40 uur Commandant Veldleger Commandant IIe Legerkorps: 1/2 Grens Bataljon zal over spoorbrug Rhenen aanvallen. Mitrailleur Compagnie van Brigade A. op Zuidoever in stelling. Ik (Commandant Veldleger) opgedragen tegenaanval uit te voeren.
15.40 uur Commandant IIe Legerkorps Kapitein van Staf IIe Legerkorps: Coordineer-actie uit Betuwe met het oprukken van de troepen van Brigade B. en die van IVe Divisie.
15.50 uur Commandant IIe Legerkorps Kapitein der Marechaussee Gelderman: mondelinge opdracht.
16.00 uur Commandant IVe Divisie Neemt strenge maatregelen tegen troepen die de stellingen verlaten.
16.15 uur Commandant IIe Divisie Deelt Commandant IIe Legerkorps zijn opdracht van Commandant Veldleger mede en vraagt 2 afdelingen Divisieartillerie IIe Divisie en II-15 R.A. ter beschikking.
16.30 uur Commandant IIe Divisie (Commandant 10 R.I.) II-11 R.I. moet def. stelling innemen van kilometerpaal 25 naar Achterberg.
16.45 uur Commandant IVe Divisie Aan 3-4 R.H.: in vak Brittijn verband zoeken, c.q. vijand verdrijven in Oostelijke richting.
17.00 uur Commandant IVe Divisie (Kapitein Adjudant IVe Divisie) order voor I-24 R.I. te Amerongen overgebracht.
17.15 uur Commandant Brigade B. Verplaatsingsbevel aan de onderdelen.
17.30 uur Commandant Brigade B. Aan Commandant 29 R.I.: Wordt Commandant over de 4 eerst aankomende bataljons. Opmars van spoorbaan tussen Rijn en kilometerpaal 25.
17.15 uur Commandant IIe Legerkorps Bevel voor alle naar Rhenen oprukkende troepen. Aan Commandant Veldleger: Bevel voor IIe Divisie geannuleerd.
18.15 uur Commandant IVe Divisie 4 R.H.: 1 eskadron naar Kruiponder.
19.00 uur Commandant IVe Divisie I-46 R.I.: 1e opdracht hoofdweerstandsstrook bezetten, daarna voorposten veroveren, 2e opdracht, 1e opdracht vervalt; Divisie Reserve versterken.
19.00 uur Commandant Brigade B. Aan Commandanten 24 R.I., 29 R.I. en 11 G.B.: voorlopig ter plaatse blijven, nadere orders volgen.
19.30 uur Commandant IVe Divisie 4 R.H.: nog 1 eskadron richting Laareind.
19.30 uur O.I. (Commandant IVe Divisie) Telefonisch opdracht aan Commandant II-19 R.I.
20.00 uur   Commandant 3-4 R.H. verschijnt op commandopost Divisie, het eskadron mag teruggenomen worden achter Viaduct.
21.00 uur Commandant II-19 R.I. Commandant IVe Divisie: Spoorbaanstelling dicht tot zeer dicht bezet na aankomst II-11 R.I. en I-46 R.I.
21.30 uur Commandant Brigade B. Commandant 29 R.I.: 4 bataljons onder bevel met auto's naar Heimersteinsche Bos vervoeren.
21.30 uur Commandant Brigade B. Commandant 24 R.I.: Commando over III-24 R.I. en 11 G.B. als Divisie Reserve naar bos Oost Rhenen.
21.30 uur Commandant Brigade B. Commandant 3-4 R.H. 2e keer op commandopost Divisie. Brengt schriftelijk bevel aan Commandant 4 R.H.
22.00 uur Commandant IVe Divisie Commandant II-19 R.I.: Commandant 4 R.H. neemt bevel over van alle troepen aan de spoorbaan.
22.30 uur Commandant IVe Divisie Commandant 19 R.I.: Schriftelijke inlichtingen over tegenaanval op 13 Mei. 19 R.I. moet stelling vasthouden.
23.00 uur Commandant IVe Divisie Commandant IIe Divisie: Divisiecommandant en alle toegevoegde officieren naar hunne commandoposten terug; tegenaanval geschiedt onder Commandant 29 R.I.
I-20 R.I. blijft ter beschikking voor tegenaanval.
23.30 uur O.I. bij Commandant IVe Divisie Commandant II-19 R.I.: vraagt telefonisch inlichtingen over toestand aan de spoorbaan.

 

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 2.90 MB)