Verhoor van reserve-kapitein C.E.L. Schoevaars

Verhoor op 26 September 1940 van den reserve-kapitein Schoevaars C.E.L., commandant van M.C.-II-8 R.I.
met groot verlof te 's-Heerenberg, Gasthuisplein 2. Beroep: Onderwijzer.

  Mijn sectiecommandanten waren:
  1e Reserve-eerste-luitenant Mink (kazemat 24 en 25 + 1 zware mitrailleur in open stelling)
  2e Dpl. sergeant Wijers (kazemat 20, 21 en 22)
  3e Vaandrig Barends (kazemat 27 en 28)
  4e Vaandrig de Bruijn (kazemat 18b en 18c, en open opstellingen nabij 18c; 18c was niet bezet. 4 mitrailleurs)
  5e Reserve-luitenant Visser (4 M.C.) (kazemat 29, 30 en 31, een sectie van 4 M.C.)

Klik hier voor een uitvergroting
Situatieschets van reserve-Kapitein C.E.L. Schoevaars, Commandant M.C.-II-8 R.I. (1940)
  De eerste sectie (Lt. Mink) stond onder bevel van kapitein Wiersinga.

  De tweede sectie (Sergt. Wijers) en de twee stellingen van Vaandrig Barends stonden onder bevel van Kapitein van den Berg. De sectie-4 M.C. stond ook onder kapitein Wiersinga, echter kazemat 29 onder kapitein van den Berg. Deze alle was ik eigenlijk kwijt. Onder mij stonden tenslotte de 4 stellingen bij kazemat 18c (kazemat zelf niet bezet). Bovendien stond onder mij 1 stuk pag., opgesteld west van 18b; 1 sectie tirailleurs van Sergeant Dijkman (gesneuveld) van 3-II-8 R.I. tusschen de Dijksche weg en Cuneraweg, 1 stuk pag. bij de S. sergeant Dijkman, 1 sectie infanterie 19 R.I. op rijwiel, bestemd voor de nog niet geheel gereed zijnde opstelling aan de Cuneraweg plm. 250 meter zuid van sergeant Dijkman; Majoor Jacometti stelde deze onder mijn bevel. Deze is in Westelijke richting teruggetrokken; waarheen is mij onbekend, maar ik vermoed onder artillerievuur terug naar 19 R.I.

  Mijn commandopost was gelegen ca. 150 meter Noord-Oost van de commandopost 8 R.I. (Overste Hennink). We hadden telefonische verbinding met de commandopost B.C. en via die centrale met de commandopost 1e compagnie, commandopost 2e compagnie, commandopost 3e compagnie en commandopost 16 M.C. Geen telefoonverbinding met mijne kazematten, wel was dit dikwijls aangevraagd.

  Vrijdagmorgen heb ik mijn commandopost bezet en in den nacht van Vrijdag op Zaterdag heb ik het eerste artillerievuur gekregen. Dit heeft zich met vuurpauzen voortgezet tot en met Maandag.

  Zondagavond tegen donker kwam bij mij een sectie zware mitrailleurs van 24 R.I. door den kapitein Hulleman (C.Vbd.A.-8 R.I.). In den nacht van Zondag op Maandag heb ik vuur gekregen uit Westelijke en Zuid-Westelijke richting (eigen vuur?). Wetende dat er uit Westelijke richting versterking op komst was, heb ik door patrouilles en lichtseinen getracht met die troepen in contact te komen. Dit is mij in den nacht niet gelukt. In den morgen van Maandag heb ik in Westelijke richting dicht bij de stelling geen eigen troepen meer waargenomen. Gedurende den geheelen nacht heb ik gezeten in de open opstellingen voor de zware mitrailleurs en ben Maandag in de loop van den morgen op bevel van commandant I-8 R.I. weer naar mijn commandopost in het bosch gegaan. Daar ben ik plm. 13.30 uur gevangen genomen. Van de tegenaanval uit het Noord-Westen kan ik niets vertellen, want daar heb ik niets van gezien.

Voorgelezen, volhard en geteekend,

w.g. C.E.L. Schoevaars.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 889.24 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 1.03 MB)