Verhoor van reserve-kapitein P.D. van der Meulen

Verhoor op 13 Juli 1940.
----------------------------------------------

Kapitein P.D. van der Meulen van 2-III-19 R.I. Wagelerstraat 13 te Enschede.

Ik was Commandant van de linker Compagnie in het bataljonsvak van III-19 R.I.
In den vroegen morgen van 13 Mei (plm. 1.00 uur) kreeg ik bericht, dat de Bataljonscommandopost omsingeld was. Ik lag toen met mijn compagnie in het verlengde van de Geertesteeg front Zuid. Ik kreeg bericht van den luitenant-adjudant, dat vuurgevecht op de Snijderssteeg plaats had. Daarna werd mijn telefoonverbinding verbroken, doch ik ontving bericht, dat de Bataljonscommandopost omsingeld was.
Ik hoorde daar ook de duitsche mitrailleurs vuren. Daaruit trok ik de conclusie, dat de duitschers door zouden dringen; aangezien ik geen schootsveld had, heb ik mijn opstelling achteruit gebracht in het vak van het Ie Bataljon en daarvan bericht gegeven aan den Commandant der troepen in dat vak (kapitein Hagedoorn). Ik had tevoren reeds bericht gegeven aan den Bataljonscommandant, dat de stelling, die ik had moeten innemen, mij niet aanstond. In het vak, dat ik op de Meent heb ingenomen, zaten geen troepen, aangezien I geen stoplijn had in dat vak.
Er is niets gebeurd, maar ik kreeg bericht van een militaire politieman, dat 3 of 4 bataljons als versterking in aantocht waren. Op dat bericht heb ik aanstonds mijn oorspronkelijke opstelling (front Oost-Zuid) weer ingenomen. Ik had 5 groepen front Zuid en 4 groepen front Oost. Een sectie had ik afgestaan als bataljonsreserve.
Ik heb een half uur later van den Bataljonscommandant telefonische bericht gekregen, dat 3 of 4 bataljons in aantocht waren om ons te helpen. Ik wist pas, toen ze bij mij aankwamen, dat het om een tegenaanval ging.
In mijn Compagniesvak is weinig geschoten, wel in het Bataljonsvak.
Een verzoek van Majoor Meijerman om zijn vak te verlaten heeft mij niet bereikt.
De overste zat in mijn commandopost. Ik heb het linker achterbataljon (van 24 R.I.) zien doorkomen (plm. 10.00 uur), doch dit schoot niet hard op en kwam vrij spoedig ongeordend terug.
De tegenaanval had het moeilijk, want er waren allerlei draadafscheidingen dwars op de aanvalsrichting.
Zondagsmorgens is gedurende een paar uur de inundatie voor mijn opstelling leeggeloopen, doch vrij spoedig weer volgeloopen. Aan de Slagsteeg stond vijandelijke artillerie die met tijd projectielen vuurde.
Dit is doorgegeven aan den Bataljonscommandant en vermoedelijk ook aan den Regimentscommandant.

Voorgelezen, volhard en getekend,

w.g. Van der Meulen.

(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van C. Goulooze.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 610.20 KB)