Verhoor van sergeant-capitulant A.A.J. van Drumpt

Verhoor op Vrijdag 7 Juni 1940 van A.A.J. van Drumpt, Sergeant Capitulant 8e Compagnie Pag.
Stukscommandant in betonnen opstelling achter 3e Sectie 1-I-8 R.I. achter voormalig Hoornwerk.

Klik hier voor een uitvergroting
Een stuk pag. in deze betonnen opstelling bestreek de straatweg Rhenen-Wageningen (Nude) (2001)
Vrijdag 10 Mei. Langs de kunstweg (Wageningen-Rhenen) zijn reeds 20 à 30 manschappen, gewonden (o.a. dpl. Ros) en niet-gewonden van sectie van sergeant Kuyk afgedropen.

Zaterdag 11 Mei is ook de rest teruggekomen. Ook de vaandrig, die daar zat (Nahuijzen), doch die is later langs Grebbedijk weer naar boven gegaan. Geen witte vlaggen gezien. Tegen den middag zijn 3 pantserwagens (paw's) door mijn pag. getroffen en eveneens 2 vrachtwagens.

Heeft 96 brisant-pantsergranaten (bpg's) en 16 brisantgranaten (bg's) gehad. Had nog 5 bpg's over. O.a. veel huizen stuk geschoten om schootsveld te krijgen.
Uit de stelling van Niemandsverdriet is weinig geschoten, wel uit die van vaandrig de Ridder. Hiermee was regelmatig verband. Ruim 3 à 400 meter verder stond een Duitsch stuk pag. (vermoedelijk Böhler 4.7) dat op kruiponder vuurde. Ik heb dat niet kunnen constateeren en daar de bediening Nederlandsche helmen droeg heb ik er niet op durven vuren.

Klik hier voor een uitvergroting
A.A.J. van Drumpt (rechts) » meer
De vaandrig de Ridder is zoowel Zaterdags avonds als Zondags-morgens nog bij Luitenant Niemandsverdriet geweest om verband op te nemen. Hij had den indruk, dat die stelling onbezet was. Ik heb den Luitenant Niemandsverdriet heelemaal niet gezien. Wij zijn Zaterdags op Zondags hevig beschoten door artillerievuur en pantserafweergeschut. Hiertegen was weinig te doen omdat onze pag. teveel naar links stond opgesteld. Vlaggen op de stelling van Luitenant Niemandsverdriet heb ik niet gezien.

De opgebroken weg bij de Nude werd door een groot aantal Duitschers gerepareerd. Ik heb daar met brisantgranaten op geschoten. Verder is er Zaterdags niets bijzonders gebeurd, behalve dat er 's nachts ook met zware en lichte mitrailleurs van beide kanten veel is gevuurd. Ook wel pag.vuur en af en toe artillerievuur van Duitsche zijde.

Zondag 12 Mei. 's Morgens is een gedeelte van de 3e sectie (vaandrig de Ridder) weggegaan, doch dat is teruggestuurd door Majoor Ligthart. De vaandrig de Ridder is ze nog gaan ophalen. Verder is zijn sectie in stelling gebleven met van beide zijden infanterievuur. Van de Sectie van Luitenant Niemandsverdriet heb ik niets bijzonders gemerkt. (4)

Tegen de middag was er veel artillerievuur van den vijand. Later is de vaandrig de Ridder als laatste van zijn Sectie teruggegaan, op 2 of 3 na die met mij zijn weggegaan. De vaandrig de Ridder is enkele uren daarvoor nog bij mij in de kazemat geweest. Hij is beslist niet vóór den middag teruggegaan. Daarentegen is er uit de stelling van Luitenant Niemandsverdriet niet meer geschoten sedert den morgen. Ik heb nog van achter de kazemat gekeken.

Klik hier voor een uitvergroting
A.A.J. van Drumpt (8e Compagnie Pag.) » meer
  Ik heb mij eerst gemeld bij Majoor Ligthart, die mij naar Kapitein Bor heeft gezonden. Toen ik bezig was wat te eten heb ik order gekregen om een stuk pag. van 4 Bat.pag onklaar te maken, het stond in de stelling van kapt. Rangelrooy aan het water. De trekker ging niet meer. Ik heb de munitie meegenomen en het stuk onklaar gemaakt. Toen we teruggingen zagen we Duitschers. Een ervan was bezig zich te verkleeden in Nederlandsch uniform. Hij is neergeschoten. Bij de hulpverbandplaats stond vaandrig Everts. Die heeft de munitie vernietigd, heeft mij weggezonden, doch is zelf blijven zitten.

Ik heb na veel omzwervingen een post bereikt waarin ritmeester Feist (I-4 R.H.) en enkele anderen zaten (o.a. Luitenant Roëll, Luitenant Jannink, Reserve-sergeant Bischoff van Heemskerck, 1e Luitenant Bartels, die de zware mitrailleur bediende). Zij hadden twee zware mitrailleurs, één lichte mitrailleur en in een garage nog een stuk pag. Ik heb daar tot Maandagavond gezeten en gevuurd op het huisje waar Duitschers en krijgsgevangenen zaten. Deze zijn later door de Duitschers uit het huisje gejaagd. Daarachter zaten de Duitschers. Enkele krijgsgevangenen zijn bij ons aangekomen, o.a. Jansen H.E. en Ambrosius.

Wij hebben zeer levendig gevuurd en veel verliezen veroorzaakt. Laten kwamen 19 vliegtuigen die bommen lieten vallen. Ze hebben bij ons niets geraakt. Tegelijkertijd liet een Luitenant van de genie het viaduct springen. Een prima soldaat Schuurman van mij heeft zich prachtig gedragen. Samen hebben wij een gewonde sergeant die krijgsgevangen was geweest, meegenomen, toen we opdracht kregen terug te gaan (plm. 18.00 uur). Dit is gelukt. Eerst in Remmerden troffen we Hollandsche soldaten. Twee hospitaalsoldaten, duidelijk als zoodanig kenbaar aan armband en roode kruis, zijn door de Duitschers doodgeschoten (een zware mitrailleur bij Van Ommeren)

  1. Hij had niet veel gelegenheid om waar te nemen wat er bij de sectie van Luitenant Niemantsverdriet plaats vond.
  2. Het moest wel vijand zijn daar er bij de voorposten geen pag. was ingedeeld geweest.
  3. Volgens mededeeling van Kapitein van Rangelrooij is er vaak zonder reden veel gevuurd, ook Majoor Landzaat had laten informeeren waarop zoo hevig gevuurd werd.
  4. Volgens eigen waarneming in terrein is sectie Niemantsverdriet onder hevig vijandelijk artillerievuur geweest, enkele voltreffers in de opstelling.
  5. o.a. Schoonderbeek (glazenwasscher te Arnhem)

Voorgelezen, volhard en geteekend,

(get.) A.A.J. van Drumpt.

Klik hier voor een uitvergroting
Het voetbalelftal van de 8e Compagnie Pag. tijdens de mobilisatie (1939-1940) » meerDownload brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 3.47 MB)