Verklaring van opperwachtmeester-instructeur H. Sijbring

Verklaring afgelegd door den o.w.i. H. Sijbring van de IIIe Divisie
Koninklijke Marechaussee in de vergadering van 14 April 1947.
------------------------------

   Op 12 Mei zijn we per vrachtauto van Doorn naar Rhenen gegaan. Onderweg moesten we letten op een auto waarin een officier zou zitten die verraad had gepleegd. We hebben even in hinderlaag gelegen, doch de auto kwam niet. Na aankomst te Rhenen hebben we eerst nog gegeten. Tegen schemerdonker zijn we met ongeveer 10 man over het viaduct den Grebbeberg op gegaan. Ik heb toen ik over het viaduct was even bij een paar soldaten gelegen, die achter een stukgeschoten motorrijwiel zaten en in een huis iets verdachts vermoedden. Daarna ben ik verder gegaan tot aan het Dierenpark en vervolgens terug in de richting Rhenen. Op het viaduct werden Friesche ruiters geplaatst en mitrailleurs in stelling gebracht. Deze vuurden op den weg in de richting van den Berg. Het was inmiddels donker geworden. Ik heb aldaar een paar uur gezeten in een loopgraaf bij het viaduct. 's Nachts tegen 2 à 3 uur trok een geheele troep terug, die reeds voor het afsluiten van het viaduct daarover getrokken was en vermoedelijk in het terrein had gelegen. Met een paar man, waaronder ik, zijn we met deze troep meegegaan om den terugtocht ordelijk te doen geschieden. We kwamen bij een post van de Militaire Politie (M.P.) buiten Rhenen in de richting Doorn. De troep mocht hier niet verder, doch wij zijn doorgegaan naar Doorn.

   Wachtmeester Oordt is later teruggekomen dan wij, hij was gestuurd door kapitein Gelderman. Hij was overspannen.

   De wachtmeester van Dieren is eerst 's avonds teruggekomen.

's-Gravenhage, 14 April 1947.
H. Sijbring.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 742.80 KB)